PUSAT PENGAJIAN SENI , ,11800 GELUGOR ,PULAU PINANG
| No.Fax: 04-6576296 | No.Tel: 04-6533415 | Email Pej.: | Web:
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks
PEJABAT PENGARAH 04-6532346
UNIT PENGAJIAN SISWAZAH
Pensyarah Universiti Profesor Madya Dr. Mardiana Idayu Binti Ahmad
04-653 2214 2214  
PUSAT PENYELIDIKAN WANITA & GENDER (KANITA) 04-6566379
MAKMAL SAINS ASASI 1