PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN ,UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ,11800 MINDEN ,PULAU PINANG
| No.Fax: 04-6572907 | No.Tel: 04-6533231 | Email Pej.: dean_edu@usm.my | Web: education.usm.my
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks
PENTADBIR & PEMBANTU/ ADMINISTRATIVE & ASSISTANT
DEKAN/DEAN 04-6572907
(Pendidikan Sekolah Rendah/ Pentadbiran Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Shaik Abdul Malik Bin Mohamed Ismail
3232  
SETIAUSAHA EKSEKUTIF KANAN/ SENIOR EXECUTIVE SECRETARY 04-6572907
Pembantu Setiausaha Pejabat/setiausaha Pejabat Puan Noor Aisah Binti Ahmad
3231  
TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK, KERJAYA DAN ANTARABANGSA) 04-6572907
Pensyarah Universiti Dr. Syed Mohamad Bin Syed Abdullah
5411  
TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, INOVASI DAN LIBATSAMA INDUSTRI-KOMUNITI) 04-6572907
Pensyarah Universiti Profesor Madya Dr. Salmiza Binti Saleh
2974  
SETIAUSAHA EKSEKUTIF/EXECUTIVE SECRETARY
Pembantu Setiausaha Pejabat/setiausaha Pejabat Puan Farah Shafinaz Binti Ibrahim
3255  
TIMBALAN PENDAFTAR 04-6572907
Pegawai Tadbir Encik Mior Zulbahri Bin M. Chek
2576  
PENOLONG PENDAFTAR KANAN/SENIOR ASSISTANT REGISTRAR 04-6572907
Pegawai Tadbir Puan Faridah Binti Bharum
2049  
PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT
Pegawai Teknologi Maklumat Encik Mohamad Kamarul Azfar Bin Ainuddin
6132  
STAF SOKONGAN/ SUPPORT STAF
(Pembantu Tadbir Kanan N22) [Pengurusan sumber manusia/ Urusetia majlis PPIP & Mesyuarat bersama pengerusi rancangan/ Urusan suaikenal pelajar baru ISMP & ijazah tinggi/ Rekod MOU & MOA PPIP]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Nurhaniza Binti Mohd Noor
4983  
- Kontrak 26.08.2014 - 27.08.2015 [Hal Ehwal Pembangunan/Hal Ehwal Pelajar/Inventori]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Fatein Nur Syafiqah Binti Norizan
3244  
[Pengajian Siswazah - Mod Kerja Kursus]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Leny Azliffa Binti Abdul Aziz
3235  
[Pengajian Siswazah (Mod Penyelidikan)]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Nor Rilawati Binti Zainol Abidin
3761  
[Pengurusan Sumber Manusia/Hal Ehwal Peperiksaan]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Noriah Binti Abd Razak
2550  
[Pengajian Siswazah - Mod Penyelidikan]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Rohartina Binti Razali
3761  
[Kewangan/Perolehan]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Zalina Binti Ramli
5185  
(KPI)
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Nur Fadillah Binti Zainal Abidin
3234  
Pembantu Operasi Encik Ishak Bin Mahashar
2572  
Pembantu Operasi Encik Azizi Bin Azmi
2516  
Juruteknik Komputer Encik Akhmal Bin Omar
2553  
[Fizik]
Pembantu Makmal
Encik Mohamed Fauzi Bin Ahmad
2562  
[Biologi]
Penolong Pegawai Sains
Encik Mohd Aslam Bin Abdullah
3769  
[Kimia]
Penolong Pegawai Sains
Encik Mohd Nizam Sukhairi Bin Mohamad Saad
3769  
STAF AKADEMIK/ ACADEMIC STAFF
PROFESOR/PROFESSOR
Pensyarah Universiti Profesor Dr. Hairul Nizam Bin Ismail
046585514 3231  
(Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah)
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Abdul Ghani Kanesan Bin Abdullah
3428  
(Pendidikan Khas/ Teknologi Pendidikan) {Cuti Sabatikal}
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Lee Lay Wah
5191  
Pensyarah Universiti Profesor Dr. Muhammad Kamarul Kabilan Bin Abdullah
3236  
(Pendidikan Matematik/ Pendidikan Komputer) [PENYELARAS - PUSAT KEPAKARAN SERANTAU PENANG]
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Munirah Binti Ghazali
6282  
Pensyarah Universiti Profesor Dr. Nordin Bin Abd Razak
2986  
PROFESOR MADYA/ ASSOCIATE PROFESSOR
(Promosi Kesihatan/ Kecergasan Fizikal) [PENGARAH - PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Ahmad Tajuddin Bin Othman
5240  
(Psikologi Kanak-Kanak: Kecerdasan Pelbagai, Penaakulan Moral (Konvensyenal & Psikologi Islam)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Aswati Binti Hamzah
5182  
(Dasar Pendidikan/ Pengurusan Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Aziah Binti Ismail
2564  
(Teknologi Pendidikan/ Rakabentuk Pengajaran (e-Learning)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Azidah Bt Abu Ziden
2968  
(Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran, Penglihatan, Pembelajaran, Pemulihan Khas) [PENGERUSI - RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS)]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Aznan Bin Che Ahmad
5420  
(Pendidikan Matematik)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Chew Cheng Meng
5100  
(Kurikulum & Pedagogi/ Polisi Pendidikan) [INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA 01.04.2015 - 31.03.2017]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Hazri Bin Jamil
04-6535759 5758  
(Pendidikan Kimia/ Pendidikan Alam Sekitar)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Mageswary A/p Karpudewan
5413  
(Kaunseling Kejaya dan Vokasional/ Kaunseling Keluarga) [PENGERUSI RANCANGAN - KUMPULAN LATIHAN KELANASISWA MALAYSIA]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Mohamad Hashim Bin Othman
2987  
(Pembelajaran Regulasi Kendiri Perkembangan Psikososial dan Kesejahteraan Mental)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Melissa Ng Lee Yen Binti Abdullah
5186  
(Pendidikan TESOL/ Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khas)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Mohamad Jafre Bin Zainol Abidin
2557  
(Pendidikan Georgrafi/ Pendidikan Alam Sekitar)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Mohammad Zohir Bin Ahmad @ Shaari
2988  
(Pendidikan Fizik/ Pendidikan Sains)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Mohd Ali Bin Samsudin
2565  
(Kaunseling Kanak-Kanak & Remaja/ Pendidikan Kaunselor) [PENGERUSI - RANCANGAN SARJANA KAUNSELING (M.A.)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Nor Shafrin Binti Ahmad
2569  
(Psikologi dan Kaunseling Islam)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Nik Rosila Binti Nik Yaacob
2571  
(Pendidikan Sains/ Statistik Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Norizan Binti Esa
5197  
(Kaedah Mengajar Bahasa Dan Kesusasteraan Melayu/ Pengajian Kurikulum)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Rohizani Binti Yaakub
5410  
Pensyarah Universiti Profesor Madya Dr. Salmiza Binti Saleh
2974  
(Psikologi Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Shahabuddin Bin Hashim
2554  
(Kurikulum Dan Pengajaran/ Pendidikan Geografi)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Shuki Bin Osman
5188  
(Pengajaran Bahasa Inggeris)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Tan Kok Eng
3763  
PENSYARAH/ LECTURER
(Kepimpinan Pendidikan/ Analisis Polisi) [PENGERUSI RANCANGAN - LATIHAN MENGAJAR & PRAKTIKUM]
Pensyarah Universiti
Dr. Abdul Jalil Bin Ali
2563  
Pensyarah Universiti Dr. Al-amin Bin Mydin
2566  
(Psikometrik & Pengajian Pendidikan/ Pendidikan Guru)
Pensyarah Universiti
Dr. Ahmad Zamri Bin Khairani
2965  
(Pendidikan Teknologi Maklumat Dan Multimedia)
Pensyarah Universiti
Dr. Amelia Binti Abdullah
4985  
(Rekabentuk Pengajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Bahasa)
Pensyarah Universiti
Dr. Fadzilah Bte Amzah
3239  
(Sosiologi Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Dr. Jamalsafri Bin Saibon
3238  
(TESL/ Matematik/ Pendidikan Multimedia & IT)
Pensyarah Universiti
Dr. Leong Lai Mei
3245  
(Pengukuran dan Penilaian Pendidikan/ Psikometrik)
Pensyarah Universiti
Dr. Lim Hooi Lian
5195  
(Pendidikan Khas)
Pensyarah Universiti
Dr. Low Hui Min
5419  
(Pendidikan Sains/ Kaedah Mengajar Biologi)
Pensyarah Universiti
Puan Maznah Binti Ali
2978  
Pensyarah Universiti Dr. Md Baharuddin Bin Haji Abdul Rahman
2568  
(Fizik/ Bahasa Melayu/ Teknologi Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Dr. Mohd Norawi Bin Ali
5190  
Pensyarah Universiti Dr. Muhammad Zuhair Bin Zainal
5194  
Pensyarah Universiti Dr. Nor Asniza Binti Ishak
04-6535184 Tiada Rekod  
(Pendidikan Sains) [PENGERUSI - RANCANGAN SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN]
Pensyarah Universiti
Dr. Nooraida Binti Yakob
2973  
(Pembelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua/ Pendidikan Menengah)
Pensyarah Universiti
Puan Norlida Binti Ahmad
5421  
Pensyarah Universiti Dr. Nur Jahan Ahmad
3240  
Pensyarah Universiti Dr. Rohaya Binti Abdullah
2041  
(Falsafah Pendidikan Islam) [PENYELARAS - KURSUS SHE101 (SEMESTER II - PPIP)][PENGERUSI - RANCANGAN LATIHAN MENGAJAR & PRAKTIKUM]
Pensyarah Universiti
Dr. Rabiatul-adawiah Binti Ahmad Rashid
4984  
(Pendidikan Kaunselor/ Kaunseling Kanak-Kanak & Remaja) [PENGARAH PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM]
Pensyarah Universiti
Dr. Rahimi Binti Che Aman
5241  
(Bimbingan & Kaunseling/ Kaunseling Agensi Komuniti/ Kaunseling Sekolah)
Pensyarah Universiti
Dr. Shahizan Bin Hasan
5181  
(Sumber & Teknologi Pendidikan/ Pendidikan Khas)
Pensyarah Universiti
Dr. Rozniza Binti Zaharudin
5192  
Pensyarah Universiti Dr. Siti Mastura Binti Baharudin
2048  
(Pendidikan Sejarah/ Pentadbiran Sekolah)
Pensyarah Universiti
Dr. Siti Hawa Binti Abdullah
2976  
Pensyarah Universiti Dr. Siti Zuraidah Binti Md Osman
Tiada Rekod  
Pensyarah Universiti Dr. Syed Mohamad Bin Syed Abdullah
5411  
Pensyarah Universiti Dr. Thien Lei Mee
5196  
Pensyarah Universiti Dr. Yasmin Binti Othman Mydin
2575  
(Pendidikan Matematik)
Pensyarah Universiti
Dr. Wun Thiam Yew
5187  
(Kurikulum & Pengajaran)
Pensyarah Universiti
Dr. Zarina Binti Mustafa
2974  
PENSYARAH (KONTRAK)/ LECTURER
Pensyarah Universiti Dr. Hamza Mahmoud Suleiman Alshoura
Tiada Rekod  
Pensyarah Universiti Dr. Samah Ali Mohsen Mofreh
5416  
Pensyarah Universiti Dr. Yahya Mohammed Hashem Al-dheleai
3245  
LOKASI UMUM/ OTHER LOCATIONS
Kaunter (Aras Bawah)/ Counter

3956  
Bilik Sumber/ Resource Room

2964  
Makmal Pengajaran Mikro/ Micro Teaching Lab

3766  
Makmal Komputer A & B/ Computer Lab A & B

2553  
Makmal Komputer C/ Computer Lab C

2972  
Makmal Biologi/ Biology Laboratory

3769  
Makmal Fizik/ Physics Laboratory

3769  
Makmal Kimia/ Chemistry Laboratory

3769  
Bilik Kaunseling/ Counselling Room

2556  
Bilik Persatuan Siswazah Lanjutan/ Postgraduate Society Room

2560  
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU 04-6536134
UNIT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ASAS 04-6551460
(Setiausaha)
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Siti Rohani Binti Khalid
3187  
Encik Yeoh Huei Chong
Pembantu Tadbir Rendah/ Administrative Assistant

5404  
Pegawai Penyelidik Sosial Puan Nawwar Fairuz Binti Sariffuddin
5403  
(Pereka Grafik)
Penolong Pegawai Penyelidik Sosial
Puan Noorhayati Binti Mamur
5405  
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi) Puan Siti Salina Binti Shaik Abdul Rahman
3446  
Pembantu Penyelidik Sosial Cik Hanisah Binti Yusoff
5409  
LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIKUM