PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN ,UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ,11800 MINDEN ,PULAU PINANG
| No.Fax: 04-6572907 | No.Tel: 04-6533231 | Email Pej.: dean_edu@usm.my | Web: education.usm.my
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks
PENTADBIR & PEMBANTU/ ADMINISTRATIVE & ASSISTANT
DEKAN/DEAN 04-6572907
(Psikologi Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Hairul Nizam Bin Ismail
046585514 3231/3809  
SETIAUSAHA EKSEKUTIF KANAN/ SENIOR EXECUTIVE SECRETARY 04-6572907
Pembantu Setiausaha Pejabat/setiausaha Pejabat Puan Noor Aisah Binti Ahmad
04-6533231 3231  
TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK, PELAJAR DAN ALUMNI) 04-6572907
(Pendidikan Sekolah Rendah/ Pentadbiran Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Shaik Abdul Malik Bin Mohamed Ismail
3232/5196  
TIMBALAN DEKAN (PENYELIDIKAN, SISWAZAH DAN JARINGAN) 04-6572907
(Kaedah Mengajar Bahasa Inggeris (TESL)
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Muhammad Kamarul Kabilan Bin Abdullah
3236/2966  
SETIAUSAHA EKSEKUTIF/EXECUTIVE SECRETARY
Pembantu Setiausaha Pejabat/setiausaha Pejabat Cik Nurul Izzati Binti Md Rashid
046533255 3255  
TIMBALAN PENDAFTAR 04-6572907
Pegawai Tadbir Encik Mior Zulbahri Bin M. Chek
2576  
PENOLONG PENDAFTAR KANAN/SENIOR ASSISTANT REGISTRAR 04-6572907
Pegawai Tadbir Puan Faridah Binti Bharum
2049  
PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT
Pegawai Teknologi Maklumat Encik Mohamad Kamarul Azfar Bin Ainuddin
6132  
STAF SOKONGAN/ SUPPORT STAF
(Pembantu Tadbir Kanan N22) [Pengurusan sumber manusia/ Urusetia majlis PPIP & Mesyuarat bersama pengerusi rancangan/ Urusan suaikenal pelajar baru ISMP & ijazah tinggi/ Rekod MOU & MOA PPIP]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Nurhaniza Binti Mohd Noor
4983  
[Mengurus Cuti Staf/ Pengurusan peperiksaan/ Pengajian prasiswazah (Sijil dekan dan hadiah universiti/ Surat akuan dan pelepasan/ Penghalangan/ Cuti dengan kebenaran)]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Cik Fatein Nur Syafiqah Binti Norizan
3244  
[Mengurus aset dan geran PTJ]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Encik Jazmi Daniel Bin Abdul Jalal
3448  
[Mengurus Pengajian Siswazah - Mod kerja kursus & Mod campuran]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Leny Azliffa Binti Abdul Aziz
3235  
[Mengurus pelajar ISMP/ Rancangan Latihan Mengajar & Praktikum /Pengijazahan pelajar/ Pendaftaran kursus pelajar ISMP/ Mengemaskini major dan minor pelajar/ Penilaian kursus]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Noriah Binti Abd Razak
2550  
[Pengajian Siswazah (Mod Penyelidikan)]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Nor Rilawati Binti Zainol Abidin
3761  
[Pengajian Siswazah (Mod Penyelidikan) - Pembentangan usul/ Kolokium/ Prospectus/ Pre viva/ Viva-voce/ Postgraduate mentoring system (PostMen)/ Skim fellowship & Graduate]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Rohartina Binti Razali
3761  
[Kewangan/Perolehan]
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Zalina Binti Ramli
5185  
(KPI)
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Nur Fadillah Binti Zainal Abidin
046533234 3234  
[Hal Ehwal Pembangunan PTJ]
Pembantu Operasi
Encik Azizi Bin Azmi
2516  
[Tempahan bilik-bilik PTJ/ Bertanggungjawab terhadap kunci-kunci PTJ]
Pembantu Operasi
Encik Ishak Bin Mahashar
2572  
Juruteknik Komputer Encik Akhmal Bin Omar
2553  
[Fizik]
Pembantu Makmal
Encik Mohamed Fauzi Bin Ahmad
2562  
[Biologi]
Penolong Pegawai Sains
Encik Mohd Aslam Bin Abdullah
3769  
Kimia]
Penolong Pegawai Sains
Encik Mohd Nizam Sukhairi Bin Mohamad Saad
3769  
STAF AKADEMIK/ ACADEMIC STAFF
PROFESOR/PROFESSOR
(Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah)
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Abdul Ghani Kanesan Bin Abdullah
3428  
(Kaedah Mengajar Bahasa Inggeris/ Penyelidikan Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Dato' Dr. Abdul Rashid Bin Mohamed
2399  
(Pendidikan Khas/ Teknologi Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Lee Lay Wah
5191  
(Pendidikan Matematik/ Penyelidikan Kualitatif) (Cuti Sakit)
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Lim Chap Sam
3758  
(Pendidikan Matematik/ Pendidikan Komputer) [PENYELARAS - PUSAT KEPAKARAN SERANTAU PENANG (RCE)]
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Munirah Binti Ghazali
6282/5414  
Pensyarah Universiti Profesor Dr. Nordin Bin Abd Razak
2986  
PROFESOR MADYA/ ASSOCIATE PROFESSOR
(Promosi Kesihatan dan Kecergasan Fizikal) [PENGARAH - PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Ahmad Tajuddin Bin Othman
5240/3765  
(Psikologi Kanak-Kanak: Kecerdasan Pelbagai, Penaakulan Moral (Konvensyenal & Psikologi Islam)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Aswati Binti Hamzah
5182  
(Dasar Pendidikan/ Pengurusan Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Aziah Binti Ismail
2564  
(Teknologi Pendidikan/ Rakabentuk Pengajaran (e-Learning)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Azidah Bt Abu Ziden
2968  
(Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran, Penglihatan, Pembelajaran, Pemulihan Khas) [PENGERUSI - RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS)]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Aznan Bin Che Ahmad
5420  
(Pendidikan Matematik) [PENGERUSI - RANCANGAN SARJANA PENDIDIKAN (M.ED.)]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Chew Cheng Meng
5100  
(Pendidikan Sains (Biologi & Sains Sekolah Rendah)/ Pengajian Kurikulum) [TIMBALAN PENGARAH - CETREE]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Hashimah Binti Mohd Yunus
6702/2558  
(Kurikulum & Pedagogi/ Polisi Pendidikan) [PENGARAH - IPPTN]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Hazri Bin Jamil
04-6535759 5758/2985  
(Pendidikan Kimia/ Pendidikan Alam Sekitar)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Mageswary A/p Karpudewan
5413  
(Kaunseling Kerjaya dan Vokasional/ Kaunseling Keluarga)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Mohamad Hashim Bin Othman
2987  
(Psikologi Pendidikan - Pembelajaran Regulasi Kendiri/ Perkembangan Psikologi dan Kesejahteraan Mental)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Melissa Ng Lee Yen Binti Abdullah
5186/4492  
(Pendidikan TESOL/ Bahasa Inggeris untuk Tujuan Khas)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Mohamad Jafre Bin Zainol Abidin
2557  
(Pendidikan Georgrafi/ Pendidikan Alam Sekitar)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Mohammad Zohir Bin Ahmad @ Shaari
2988  
(Kaunseling Kanak-Kanak & Remaja/ Pendidikan Kaunselor) [PENGERUSI - RANCANGAN SARJANA KAUNSELING (M.A.)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Nor Shafrin Binti Ahmad
2569  
(Pendidikan Fizik/ Pendidikan Sains) [PENGERUSI - RANCANGAN SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Mohd Ali Bin Samsudin
2565  
(Sosiologi Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Najeemah Binti Mohd Yusof
2574  
(Psikologi dan Kaunseling Islam)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Nik Rosila Binti Nik Yaacob
2571  
(Kaedah Mengajar Bahasa dan Kesusasteraan Melayu/ Pengajian Kurikulum)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Rohizani Binti Yaakub
5410  
(Pendidikan Sains/ Statistik Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Norizan Binti Esa
5197  
(Psikologi Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Shahabuddin Bin Hashim
04-6532554 2554  
(Kurikulum dan Pengajaran/ Pendidikan Geografi)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Shuki Bin Osman
5188  
(Pengajaran Bahasa Inggeris)
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Tan Kok Eng
3763  
PENSYARAH/ LECTURER
(Kepimpinan Pendidikan dan Analisis Polisi) [PENGERUSI - RANCANGAN LATIHAN MENGAJAR & PRAKTUKUM]
Pensyarah Universiti
Dr. Abdul Jalil Bin Ali
2563  
(Pendidikan IT dan Multimedia) [PENGERUSI - RANCANGAN SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BA.ED.) (TESOL)]
Pensyarah Universiti
Dr. Amelia Binti Abdullah
4985  
(Psikometrik & Pengajian Pendidikan/ Pendidikan Guru)
Pensyarah Universiti
Dr. Ahmad Zamri Bin Khairani
2965  
(Rekabentuk Pengajaran Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Bahasa) [PENGERUSI - RANCANGAN KEBUDAYAAN, PUSAT RANCANGAN KO-KURIKULUM]
Pensyarah Universiti
Dr. Fadzilah Bte Amzah
3239  
(Sosiologi Pendidikan) [PENGERUSI - RANCANGAN SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN]
Pensyarah Universiti
Dr. Jamalsafri Bin Saibon
3238  
(TESL/ Matematik/ Pendidikan Multimedia & IT)
Pensyarah Universiti
Dr. Leong Lai Mei
3245  
(Pengukuran dan Penilaian Pendidikan/ Psikometrik)
Pensyarah Universiti
Dr. Lim Hooi Lian
5195  
(Pendidikan Khas)
Pensyarah Universiti
Dr. Low Hui Min
5419  
(Pendidikan Sains/ Kaedah Mengajar Biologi)
Pensyarah Universiti
Puan Maznah Binti Ali
2978  
(Fizik/ Bahasa Melayu/ Teknologi Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Dr. Mohd Norawi Bin Ali
5190  
(Pendidikan Sains)
Pensyarah Universiti
Dr. Nooraida Binti Yakob
2973  
(Pembelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua/ Pendidikan Menengah)
Pensyarah Universiti
Puan Norlida Binti Ahmad
5421  
(Falsafah Pendidikan Islam) [PENYELARAS - KURSUS SHE101 (SEMESTER II - PPIP)]
Pensyarah Universiti
Dr. Rabiatul-adawiah Binti Ahmad Rashid
4984  
(Pendidikan Kaunselor/ Kaunseling Kanak-Kanak & Remaja)
Pensyarah Universiti
Dr. Rahimi Binti Che Aman
5241/5189  
(Sumber & Teknologi Pendidikan/ Pendidikan Khas)
Pensyarah Universiti
Dr. Rozniza Binti Zaharudin
5192  
(Pendidikan Matematik/ Pendidikan Tenaga) [PENGERUSI - RANCANGAN DOKTOR PENDIDIKAN (ED.D.)]
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Salmiza Binti Saleh
2977  
(Bimbingan & Kaunseling/ Kaunseling Agensi Komuniti/ Kaunseling Sekolah)
Pensyarah Universiti
Dr. Shahizan Bin Hasan
5181  
Pensyarah Universiti Dr. Siti Mastura Binti Baharudin
2048  
(Pendidikan Sejarah/ Pentadbiran Sekolah)
Pensyarah Universiti
Dr. Siti Hawa Binti Abdullah
2976  
(Bimbinngan & Kaunseling)
Pensyarah Universiti
Dr. Syed Mohamad Bin Syed Abdullah
5411  
(Pendidikan Matematik)
Pensyarah Universiti
Dr. Wun Thiam Yew
5187  
(Perancangan Kurikulum/ Pendidikan Khas/ Masalah Pembelajaran/ Pemulihan Pendidikan)
Pensyarah Universiti
Dr. Zainudin Bin Mohd Isa
5183  
(Kurikulum & Pengajaran)
Pensyarah Universiti
Dr. Zarina Binti Mustafa
2974  
Pensyarah Universiti Dr. Al-amin Bin Mydin
2566  
Pensyarah Universiti Dr. Thien Lei Mee
5196  
Pensyarah Universiti Dr. Muhammad Zuhair Bin Zainal
5194  
Pensyarah Universiti Dr. Nur Jahan Ahmad
3240  
Pensyarah Universiti Dr. Rohaya Binti Abdullah
2041  
Pensyarah Universiti Dr. Yasmin Binti Othman Mydin
2575  
PENSYARAH (KONTRAK)/ LECTURER
Felo Pengajar Dr. Samah Ali Mohsen Mofreh
5416  
LOKASI UMUM/ OTHER LOCATIONS
Kaunter (Aras Bawah)/ Counter
  3956  
Bilik Sumber/ Resource Room
  2964  
Makmal Pengajaran Mikro/ Micro Teaching Lab
  3766  
Makmal Komputer A & B/ Computer Lab A & B
  2553  
Makmal Komputer C/ Computer Lab C
  2972  
Makmal Biologi/ Biology Laboratory
  3769  
Makmal Fizik/ Physics Laboratory
  3769  
Makmal Kimia/ Chemistry Laboratory
  3769  
Bilik Kaunseling/ Counselling Room
  2556  
Bilik Persatuan Siswazah Lanjutan/ Postgraduate Society Room
  2560  
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU 04-6536134
Cik Yusnani Binti Yusof
Pegawai Tadbir/ Administrative Officer
  6133  
Cik Alia Farhana Binti Amirruddin
Pembantu Tadbir/ Administrative Assistant
  5485  
UNIT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN ASAS 04-6551460
(Setiausaha)
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Siti Rohani Binti Khalid
3187  
Pegawai Penyelidik Sosial Puan Nawwar Fairuz Binti Sariffuddin
5403  
(Pereka Grafik)
Penolong Pegawai Penyelidik Sosial
Puan Noorhayati Binti Mamur
046535405 5405  
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi) Puan Siti Salina Binti Shaik Abdul Rahman
3446  
Pembantu Penyelidik Sosial Cik Hanisah Binti Yusoff
046585414 046535409  
Encik Yeoh Huei Chong
Pembantu Tadbir Rendah/ Administrative Assistant
  5404  
LATIHAN INDUSTRI/PRAKTIKUM