PELANTAR PENYELIDIKAN KESIHATAN
Bahagian Penyelidikan dan Inovasi ,Kampus Kesihatan, Universiti Sains Malaysia ,16150 Kubang Kerian ,Kelantan
| No.Fax: 09-7672351 | No.Tel: 09-7672350 | Email Pej.: | Web:
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks