PUSAT KEPAKARAN SERANTAU (RCE)
Aras Bawah, Blok D07 ,Menara Sejahtera ,11800 USM ,Pulau Pinang
| No.Fax: 04-6536284 | No.Tel: 04-6536283 | Email Pej.: rcepenang@usm.my | Web: http://www.rce-penang.usm.my/
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks
PUSAT KEPAKARAN SERANTAU (RCE ESD PENANG) 04-6536284
Penyelaras RCE Penang
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Munirah Binti Ghazali
3762  
Pegawai Penyelidik Sosial Cik Wan Sharipahmira Binti Mohd Zain
04-6536284 6284  
Pegawai Penyelidik Sosial Puan Nur Syazwana Binti Hamzah
046536283 6283  
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi) Puan Kamsiah Binti Kamarudin
04-6536283 6283