PUSAT KUALITI UNIVERSITI
Bahagian Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa ,Aras 2, Canselori II, Bangunan E42 ,11800 Universiti Sains Malaysia ,Pulau Pinang
| No.Fax: 04-653 6574 | No.Tel: 04-653 6573 | Email Pej.: | Web:
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks
PEJABAT PENGARAH 04-6536574
Pengarah
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Ahmad Bin Hj. Mohamad
04-6533694 3694  
Penolong Pendaftar Kanan
Pegawai Tadbir
Puan Balkhis Binti Sa'id
04-653 6571 6571  
Ketua Pegawai Sains
Pegawai Sains
Puan Noor Saerah Binti Idris
04-653 6572 6572