PEJABAT INOVASI & PENGKOMERSILAN
PEJABAT INOVASI ,BAHAGIAN PENYELIDIKAN & INOVASI, CANSELORI II, BLOK E42 ,11800 MINDEN ,PULAU PINANG
| No.Fax: 04-6536500 | No.Tel: 04-6536509 | Email Pej.: dir_inov@usm.my | Web: http://www.ico.usm.my/
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks
PEJABAT INOVASI 04-6536500
PENGARAH
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Hanafi Bin Ismail
04-5996113 6113/6529  
(Felo Hal-Ehwal Pengkomersilan & Harta Intelek)
Pensyarah Universiti
Dr. Cheang Peck Yeng Sharon
04-6535340/6534 5340/6534  
(Penolong Pendaftar)
Pegawai Tadbir
Puan Nur Nadia Binti Hilal
04-6536509 6563  
Pegawai Penyelidik Cik Hartini Binti Alias
04-6536530 6530  
Penolong Pegawai Tadbir Puan Rozita Binti Muhamad
04-6536526 6526  
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi) Encik Mohd Shahir Bin Tahir
04-6536559 6514  
Pembantu Operasi Encik Yahya Bin Hashim
04-6536559 6559