TAMAN REKREASI USM
Pejabat Aset Dan Operasi Universiti ,Bangunan E42, Aras 2, Canselori II, USM ,11800 Minden ,Pulau Pinang
| No.Fax: 04-6536400 | No.Tel: 04 6536432 / 2836 | Email Pej.: tamanrekreasi@usm.my | Web:
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks
PENTADBIRAN
PENYELARAS
Pensyarah Universiti
Encik Nor A'zam Bin Shuib
04-6532836 2836  
Pegawai Tadbir Encik Mohd Saifull Bin Yunus
046536432 6432