PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER (KANITA)
C02, Pusat Penyelidikan Wanita dan Gender (KANITA), ,Universiti Sains Malaysia (USM), ,11800 USM ,Pulau Pinang
| No.Fax: | No.Tel: 04-6533423 | Email Pej.: dir_kanita@usm.my | Web:
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks
PEJABAT PENGARAH
Pengarah
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Saidatulakmal Binti Mohd
4621  
Pembantu Operasi Encik Muhammad Hisyam Bin Zulkifli
3433 3433  
Timbalan Pengarah
Pensyarah Universiti
Profesor Madya Dr. Nor Hafizah Binti Hj Selamat
4608  
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi) Puan Nor Shaliza Binti Bidin
3433 3433  
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi) Puan Fauziah Hanim Binti Mohd Ismail
3423  
BAHAGIAN AKADEMIK
Pensyarah Universiti Profesor Dato' Dr. Noraida Binti Endut
3468  
Pensyarah Universiti Dr. Zaireeni Binti Azmi
2996  
Pensyarah Universiti Dr. Lai Wan Teng
3432  
BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
Penolong Pegawai Tadbir Encik Mohamad Shamimm Bin Nadzeri
04-6533433 3433  
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi) Puan Fauziah Hanim Binti Mohd Ismail
3423  
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Puan Nor Shaliza Binti Bidin
3433