PEJABAT ZAKAT, WAQAF DAN INFAQ (ZAWAIN)
, ,
| No.Fax: | No.Tel: | Email Pej.: | Web:
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks
PEJABAT ZAWAIN
Pengarah
Puan Rohayati binti Daud
04-6535057 5057  
Ketua Unit Wakaf dan Infaq
Encik Nazrul bin Hassan
04-6532432 2432  
Ketua Unit Zakat
Encik Iswandi Abd.Mokmin
04-6535962 5962  
Setiausaha Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Encik Nor Fakhry Syahir bin Norzilan
04-6535057 5057