NEXUS SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
NEXUS Sains Sosial & Kemanusiaan ,Aras 1, Canselori II, Bangunan E42 ,11800 Universiti Sains Malaysia ,Pulau Pinang
| No.Fax: +604 653 6463 | No.Tel: +604 653 6462 | Email Pej.: | Web: www.sshnexus.usm.my
Jawatan/Lokasi Nama Talian Terus No. Samb Faks
PEJABAT PENGARAH +60 4 653 6463
Director
Pensyarah Universiti
Profesor Dr. Fauziah Binti Md Taib
04-6536409 6409  
Science Officer
Pegawai Sains
Puan Normaliza Binti Abdul Manaf
04-6535428 6464  
Administrative Clerk
Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi)
Puan Nur Fadhilah Binti Kosim
04-6536462 6462