Senarai Staf Senarai Lokasi Senarai PTJ

Bil Nama Lokasi Jabatan Kampus Samb
1 Penyelaras Strategik Antarabangsa Pensyarah Universiti BAHAGIAN AKADEMIK & ANTARABANGSA KAMPUS INDUK 2451
2 Bilik Mesyuarat BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK DAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK 3126
3 Bilik Operasi BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK DAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK 2517
4 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 6576
5 PEJABAT AM HDC BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 2299
6 Bangunan H21 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 5842
7 BANGUNAN H21 KAUNTER PERKHIDMATAN BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 2299
8 BHEPA KAUNTER PERKHIDMATAN BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 3107
9 ENCIK MOHAMAD BIN ABDULLAH Timbalan Pendaftar Kanan BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 3835
10 Faks gerai pelajar BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 2918
11 Faks Gerai Pelajar Faks BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 2918
12 Gerai Pelajar BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 2917
13 Pejabat Am BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 2166
14 PPSL H24 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK 5803
15 CIK FAZILAH BINTI HARUN Pengurus Program BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 6417
16 Ketua Pengurus Program Program Pendidikan BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 6425
17 Pegawai Latihan Program Latihan | Internship Program BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 6464
18 Pengurus Program Empower NCER | Kewangan Usains BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 6425
19 Pengurus Program Program Pendidikan ICU | Empower NCER BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 6594
20 Pengurus Projek Empower NCER BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 6462
21 Pengurus Projek Empower NCER BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 6462
22 Pengurus Projek Pengurus Projek Sarawak BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 0000
23 Pengurus Projek Pengurus Projek Sabah BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 0000
24 Pengurus Projek DPUB 2020 Langkawi BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 6464
25 Pengurus Projek Program LASER | Program Pendidikan ICU BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 6418
26 Setiausaha Pembantu Setiausaha Pejabat/setiausaha Pejabat BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK 6413
27 Penyelaras Kampus Sejahtera BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK 6630
28 Penyelaras Hal Latihan Aset BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK 6631
29 BILIK MESYUARAT BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI (ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI) BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK 6269
30 BILIK MESYUARAT 1 (ARAS BAWAH, BANGUNAN TORAY@USM) BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK 4078
31 DEWAN SEMINAR (ARAS SATU, BANGUNAN TORAY@USM) BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK 6704
32 BILIK MESYUARAT 2 (ARAS SATU, BANGUNAN TORAY@USM) BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK 6704
33 BILIK MESYUARAT (ARAS DUA, BANGUNAN TORAY@USM) BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK 6747
34 BILIK MESYUARAT 3 (ARAS TIGA, BANGUNAN TORAY@USM) BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK 2267
35 (Geran Agensi Luar) Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi) BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6547
36 GERAN PRGS, TRGS, MYLAB, PPRN, SATREPS, TR@M & MITI Pegawai Tadbir BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6544
37 Geran PRGS, TRGS, PPRN, MyLAB, SATREPS, MoSTI Pen Pegawai Penyelidik BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6545
38 Mohd Nor Isman bin Ismail Pegawai Sains BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6543
39 Pengurus Projek N41 Program Sosioekonomi BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6464
40 Pengurus Projek N41 Program Pendidikan BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6464
41 Pengurus Projek N41 Program Pendidikan & Latihan BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6425
42 Pengurus Projek N41 Program Sosioekonomi Sabah BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6464
43 Pengurus Projek N41 Program Sosioekonomi Sarawak BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6464
44 Pengurus Projek N41 Program Sosioekonomi Sarawak BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6464
45 Sekretariat JEPeM Kampus Induk BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK 6461
46 PROFESOR DR. FAISAL RAFIQ BIN MAHAMD ADIKAN ANJUNG JANNATUN USM CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR KAMPUS INDUK 2999
47 RUMAH PENGGAWA K12 DESASISWA AMAN DAMAI KAMPUS INDUK 3043
48 DESASISWA BAKTI FAJAR PERMAI & PETAS KAMPUS INDUK 2772
49 Bilik Penggawa DESASISWA BAKTI FAJAR PERMAI & PETAS KAMPUS INDUK 3191
50 bilik penggawa DESASISWA BAKTI PERMAI KAMPUS INDUK 3191
51 ENCIK MUHAMMAD SYAZANI BIN YAALI DESASISWA CAHAYA GEMILANG KAMPUS INDUK 4114
52 PEJABAT AM DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK 3619
53 Kaunter Pejabat Pentadbiran DESASISWA INDAH KEMBARA KAMPUS INDUK 2489
54 ENCIK HUSSIN BIN MOHD DRIS DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK 4414
55 PENYELIA ASRAMA DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK 4467
56 PEJABAT AM DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK 6312
57 PEJABAT AM DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK 6311
58 PENOLONG PENGAWA DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK 6313
59 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4277
60 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4181
61 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4440
62 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3011
63 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3728
64 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4055
65 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3989
66 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3894
67 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3889
68 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3900
69 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3908
70 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3922
71 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3917
72 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3935
73 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3928
74 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3948
75 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3942
76 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3956
77 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3800
78 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 2060
79 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3859
80 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3972
81 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3987
82 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3977
83 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4179
84 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3720
85 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3717
86 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3961
87 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3224
88 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3356
89 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3769
90 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3776
91 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3780
92 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4286
93 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4106
94 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3748
95 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3733
96 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3842
97 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3849
98 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3827
99 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3828
100 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3817
101 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3818
102 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3836
103 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3810
104 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3794
105 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3786
106 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3883
107 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3877
108 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4054
109 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3757
110 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3471
111 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3679
112 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3670
113 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3666
114 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3612
115 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3599
116 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4303
117 Kaunter Agihan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3449
118 Kaunter Tengah HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3526
119 Ketua Jururawat HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3929
120 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3441
121 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3442
122 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3378
123 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3380
124 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3379
125 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3381
126 Bahagian Carakerja Induk HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3319
127 Bahagian Gimnasium Induk HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3318
128 Bahagian Gimnasium Trauma HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4152
129 Bahagian Kualiti Kejururawatan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3275
130 Bahagian Pemulihan Jantung HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3321
131 Bahagian Pemulihan Neurogimnasium HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3323
132 Bahagian Persediaan Gauze HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3355
133 Bahagian Prostetik & Ortotik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3320
134 Biilik Bedah 8 & 9 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3860
135 Bilik 1 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4237
136 Bilik 1 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3462
137 Bilik 10 (UTE) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4245
138 Bilik 11 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4254
139 Bilik 12 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4253
140 Bilik 13 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4252
141 Bilik 14 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4251
142 Bilik 15 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4255
143 Bilik 16 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4271
144 Bilik 17 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4261
145 Bilik 18 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4262
146 Bilik 19 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4263
147 Bilik 2 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4238
148 Bilik 2 (Fluoroskopi) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3462
149 Bilik 20 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4264
150 Bilik 21 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4265
151 Bilik 3 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4258
152 Bilik 3 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3462
153 Bilik 4 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4257
154 Bilik 6 (UTE) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4246
155 Bilik 7 (Bilik Rawatan di Pusat Jagaan Harian Trauma) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3104
156 Bilik 7 (Bilik Rawatan Klinik BestARi) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3104
157 Bilik 8 (Bilik Rawatan di Pusat Jagaan Harian Trauma) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3108
158 Bilik 8 (Bilik Rawatan Klinik BestARi) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3108
159 Bilik 9 (Bilik Rawatan di Pusat Jagaan Harian Trauma) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3110
160 Bilik 9 (Bilik Rawatan Klinik BestARi) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3110
161 Bilik Acute Pain Service HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3866
162 Bilik Anaestesiologi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3865
163 Bilik Analisis HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4047
164 Bilik Angiografi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3466
165 Bilik Bedah HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3763
166 Bilik Bedah 14 & 15 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3861
167 Bilik Bedah 5 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3869
168 Bilik CT Scan 2 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3467
169 Bilik Dadah & Psikotropik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3420
170 Bilik Day Care HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3937
171 Bilik Discussion HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4059
172 Bilik DTMP HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4038
173 Bilik HDU Neuro HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3788
174 Bilik Hiperbarik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3234
175 Bilik House Officer (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3896
176 Bilik ISO HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3863
177 Bilik Isolation HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3877
178 Bilik Isolation HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6538
179 Bilik JT Komputer / JT Perubatan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3469
180 Bilik Jurupulih (Trauma / Pusat Rawatan Harian HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4158
181 Bilik Kaunseling 1 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3212
182 Bilik Kaunseling 2 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3213
183 Bilik Kawalan CCTV Zon Hospital HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3287
184 Bilik Ketua Jururawat HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4232
185 Bilik Ketua Jururawat On Call HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3736
186 Bilik Konsultasi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4091
187 Bilik Laporan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6737
188 Bilik Linen HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3354
189 Bilik Mammografi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3465
190 Bilik Mesyuarat HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3222
191 Bilik OBS HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4258
192 Bilik Occupational Therapy HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3923
193 Bilik One Stop Crisis Centre HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3233
194 Bilik PACS / Digitizer HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6738
195 Bilik Pakar HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4058
196 BILIK PAKAR HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4058
197 Bilik Pakar Perubatan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3949
198 Bilik Pegawai Perubatan "ON CALL" HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6206
199 Bilik Pegawai Perubatan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3910
200 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3950
201 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3943
202 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3819
203 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 38
204 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3787
205 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3770
206 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3781
207 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3752
208 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3751
209 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3760
210 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3761
211 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3843
212 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3843
213 Bilik Pegawai Perubatan (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3796
214 Bilik Pegawai Perubatan BIUS (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3864
215 Bilik Pegawai Perubatan On Call HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6206
216 Bilik Pegawai Perubatan Siswazah (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3944
217 Bilik Pegawai Perubatan Siswazah (On Call) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3951
218 Bilik Pemandu Ambulan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3237
219 Bilik Pemeriksaan 1 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3600
220 Bilik Pemulihan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3862
221 Bilik Penolong Pegawai Perubatan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3825
222 Bilik Pensterilan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4321
223 Bilik Persediaan Pesakit / Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3473
224 Bilik Peti Mini HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3421
225 Bilik Rawatan (Red Zone) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3225
226 Bilik Rawatan (Yellow Zone) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3227
227 Bilik Rawatan (Hand) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4153
228 Bilik Rawatan (Pediatrik Rehab) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4157
229 Bilik Rawatan 3 (Green Zone) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3228
230 Bilik Rawatan Carakerja (Child Physchiatry 1) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4162
231 Bilik Rawatan Carakerja (Child Physchiatry 2) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4159
232 Bilik Rawatan Carakerja (Fizikal) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4151
233 Bilik Rawatan Carakerja (Rawatan Kanak-Kanak 1) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4163
234 Bilik Rawatan Carakerja (Rawatan Kanak-Kanak 2) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4164
235 Bilik Rekod HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3430
236 Bilik Respiratori HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3829
237 Bilik Slit Lamp HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3795
238 Bilik Steril HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3353
239 Bilik Ultrasound HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3762
240 Bilik Ultrasound HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4092
241 Bilik Validasi Borang HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4006
242 Bilik X-Ray HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3714
243 Bilik X-Ray (KABIN) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4083
244 Bilik X-Ray (Trauma) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4318
245 Borang Perawatan / Percetakan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3162
246 Call Centre HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3232
247 CAPD HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4112
248 Chronic Kidney Disease Resource Centre HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3330
249 Dewab Bedah (O.T) PPSG HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3718
250 Dewan Bedah Minor HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3229
251 DHE (Pendidikan Kesihatan Oral) Klinik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3708
252 DHE (Pendidikan Kesihatan Oral) Trauma HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4087
253 Elektroterapi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4160
254 Folder Baharu/baikpulih HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3165
255 Folder Tanpa Old Note (TON) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3158
256 Gimnasium Induk HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3318
257 Gimnasium Kardiak HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3321
258 Gimnasium Neuro Rehab HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3323
259 Gimnasium Trauma HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4152
260 Hydroterapi / Pool HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4150
261 jabatan pendaftar HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN Tiada Rekod
262 jabatan pendaftar kampus kesihatan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN Tiada Rekod
263 Kabin HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4297
264 Kajian Komuniti & Kes Keluarga (KKKK) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 1191
265 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4020
266 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3960
267 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4009
268 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3991
269 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4248
270 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4178
271 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3488
272 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3876
273 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3628
274 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3678
275 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4131
276 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4180
277 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4177
278 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3555
279 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3662
280 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3907
281 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3921
282 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3899
283 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3888
284 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3916
285 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3927
286 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3801
287 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 2376
288 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3310
289 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3799
290 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3941
291 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3947
292 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3844
293 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4245
294 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4233
295 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3763
296 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4276
297 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4045
298 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3252
299 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3540
300 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3541
301 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3955
302 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3750
303 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3072
304 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3356
305 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3429
306 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3059
307 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3835
308 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3362
309 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3623
310 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3756
311 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3355
312 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3768
313 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3848
314 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3841
315 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3747
316 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4105
317 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4285
318 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3809
319 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3816
320 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3826
321 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3882
322 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3893
323 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3785
324 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3792
325 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3779
326 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3732
327 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3727
328 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3738
329 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3742
330 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3598
331 Kaunter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3497
332 Kaunter (HDU) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3936
333 Kaunter (Onkologi) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3934
334 Kaunter 1 (Unit Dos) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3416
335 Kaunter 1 (Unit Dos) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3417
336 Kaunter 2 (Pesakit Discaj) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3418
337 Kaunter 2 (Pesakit Discaj) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3419
338 Kaunter Akut HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3328
339 Kaunter Am (Temujanji) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3316
340 Kaunter Bekalan Formula HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3195
341 Kaunter Carakerja Induk HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3319
342 Kaunter Farmasi Non Formulari HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4231
343 Kaunter Farmasi Non Formulari HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4231
344 Kaunter Hadapan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3418
345 Kaunter Hasil & Taksiran A&E HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4184
346 Kaunter Jururawat HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3347
347 Kaunter Jururawat 1 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3226
348 Kaunter Jururawat 2 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3224
349 Kaunter Klinik Dietetik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3208
350 Kaunter Klinik Pakar Pergigian HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4310
351 Kaunter Kristal 1 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3774
352 Kaunter Kristal 2 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3775
353 Kaunter Kronik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3329
354 Kaunter Nuklear HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3486
355 Kaunter Pendaftaran HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3525
356 Kaunter Pendaftaran HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3576
357 Kaunter Pendaftaran HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3223
358 Kaunter Pendaftaran HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3471
359 Kaunter Pendaftaran (Trauma/Kecemasan) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3223
360 Kaunter Pendaftaran Klinik BestARi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4056
361 Kaunter pendaftaran Klinik BestARi (di Pusat Jagaan Harian Trauma) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4056
362 Kaunter Pendaftaran Setempat HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3165
363 Kaunter Pendaftaran Utama HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3704
364 Kaunter Penerimaan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3878
365 Kaunter Penerimaan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3858
366 Kaunter Penerimaan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4004
367 Kaunter Penerimaan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4000
368 Kaunter Penerimaan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3448
369 Kaunter Pengeluaran HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3448
370 Kaunter Penyaringan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3393
371 Kaunter Penyaringan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3394
372 Kaunter Penyaringan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3395
373 Kaunter Penyaringan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3396
374 Kaunter Penyaringan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3373
375 Kaunter Penyerahan Linen HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3024
376 Kaunter Permohonan Folder Tanpa Temujanji Pesakit Luar HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3166
377 Kaunter Pertanyaan / Mel Berpusat HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3016
378 Kaunter Polis HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3240
379 Kaunter Porter HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3759
380 Kaunter Proses HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3415
381 Kaunter Prostetik / Ortotik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3320
382 Kaunter Pusat Diabetes HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3563
383 Kaunter Pusat Diabetes HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3564
384 Kaunter Pusat Rawatan Harian HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4155
385 Kaunter Radiologi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3470
386 Kaunter Sajian Berpusat HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3202
387 Kaunter Saringan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3395
388 Kaunter Saringan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3416
389 Kaunter Sitotoksik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3402
390 Kaunter TDM HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3429
391 Kaunter Temujanji HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3472
392 Kaunter Temujanji HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3332
393 Kaunter Temujanji HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3577
394 Kaunter TPN/IVA HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3414
395 Kaunter Triage HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3239
396 Kaunter Wad Korporat (2TD) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4054
397 Kaunter Wad Korporat (2TD) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4054
398 Kaunter 'Waiting List' HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4089
399 Ketua Jururawat "On Call" HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3736
400 Ketua Jururawat (Pendidikan Dalam Perkhidmatan) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3273
401 Klinik Audiologi (PPSK) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 7692
402 Klinik Audiologi Hospital HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3689
403 Klinik Pakar Konservatif HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4312
404 Klinik Pakar OMF (Oral MaxiloFacial) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4311
405 Klinik Pakar OMOP HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4317
406 Klinik Pakar Orthodontik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4315
407 Klinik Pakar Periodontik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4316
408 Klinik Pakar Prostodontik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4313
409 Klinik Pergigian Kanak-Kanak HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3705
410 Klinik Pertuturan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4070
411 Klinik Pertuturan Bahasa (PPSK) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 7670
412 Klinik Radiologi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3470
413 Klinik Rawatan Keluarga Pergigian (KRKG) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3709
414 Laporan (Dr) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4094
415 Makmal HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3434
416 Makmal HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4046
417 Makmal HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4032
418 Makmal CDR HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3402
419 Makmal Diagnostik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4014
420 Makmal EEG HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3981
421 Makmal ENDOSCOPY HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3971
422 Makmal Imunohematologi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3343
423 Makmal KARDIOLOGY HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3976
424 Makmal KARDIOLOGY INVENSIF (ICL) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3985
425 Makmal Komponen HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3344
426 Makmal Metabolik (IEM) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6472
427 Makmal Molekul HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6797
428 Makmal Pesakit Luar HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4025
429 Makmal Serologi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4028
430 Makmal Sitogenetik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6789
431 Makmal Stem Sel HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3345
432 Makmal TIBI HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4005
433 Makmal TPN/IVA HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3414
434 Makmal Urin HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6492
435 Occupational Therapy HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3923
436 OPERASI 24 JAM HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3278
437 Pantry HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3870
438 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6504
439 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4029
440 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 6796
441 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3107
442 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3019
443 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3340
444 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4039
445 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3449
446 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3449
447 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3454
448 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3154
449 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3440
450 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3271
451 Pejabat Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3219
452 Pejabat Am (Pendidikan Dalam Perkhidmatan) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3274
453 Pejabat Am / Kaunter Am HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3316
454 Pejabat Am Pengarah HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3004
455 Pejabat Am UPF HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3454
456 Pembantu Tadbir (Kewangan) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4231
457 Pengutipan Folder dan Catatan Kemajuan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3158
458 Penjilidan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3169
459 Penyelia HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4044
460 Perkhidmatan JPA 3 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3238
461 Permohonan Folder Temujanji Pesakit Luar HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3156
462 Pintu Pelawat 1 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3999
463 Pintu Pelawat 2 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3286
464 Pintu Wad Eksekutif USAINS HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 2204
465 Poliklinik Trauma (Master Student) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4084
466 Poly Klinik A HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3710
467 Poly Klinik B HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3711
468 Poly Klinik C HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3712
469 Poly Klinik D HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3713
470 Radiofarmasi HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4192
471 Rooming In HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3743
472 Ruang konsol (Juru X-Ray) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4095
473 Ruang Legar HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3867
474 Ruang Pantau HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3462
475 Ruang Unit Dos HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3415
476 Seksyen Trafik HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3285
477 Setor Alat Pakai Habis (Non-Standard Item) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3464
478 Sleep Lab HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3901
479 Stor HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3404
480 Stor Bahan Pergigian HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3716
481 TALIAN KHAS (Selepas Waktu Pejabat) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 4040
482 Unit Extra Corporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3868
483 Urusan Sijil Cuti Sakit HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3154
484 Urusetia Lembaga Perubatan HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3152
485 Wad Kecemasan Sementara HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3249
486 Wad Rehab Kardiak (CRW) HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN 3988
487 DEKAN Pensyarah Universiti INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK 2930
488 PROFESOR DR. AZLAN BIN ABDUL AZIZ INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK 2929
489 MOCVD INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK 5979
490 Pencirian INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK 5980
491 Pemandu Kenderaan INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK 5753
492 Pengarah Commonwealth Tertiary Education Facility (CTEF) INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK 5756
493 makmal INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK 4858
494 POSTGRAD ROOM INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK 4876
495 Bio-Conjugation Room INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2428
496 Conference Room INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2416
497 Discussion Lounge INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2436
498 Finishing Product Room INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2427
499 Foyer INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1371
500 Genomics Lab 1 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2420
501 Genomics Lab 2 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2409
502 Laboratory Suite 1 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2430
503 Laboratory Suite 2 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2431
504 Laboratoty Suite 4 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2414
505 Postgraduate Room INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2417
506 Prototype Development Room INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2423
507 Reagent Dispensing Room INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2425
508 Rnomics / Cell Culture Lab INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2419
509 Sensephone INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2405
510 Sequencing Lab INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2421
511 Serology Lab INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2422
512 Server Room INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2424
513 Tutorial Room INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2418
514 Pengarah INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2002
515 Bilik Ketua Pengawal INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2389
516 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2733
517 Bilik Pemeriksaan 1 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2618
518 Bilik Pemeriksaan 2 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2619
519 Bilik Pemeriksaan 3 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2620
520 Bilik Pemeriksaan 4 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2621
521 Bilik Pemeriksaan 5 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2617
522 Bilik Pemeriksaan 6 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2589
523 Bilik Pemeriksaan 7 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2613
524 Bilik Pergigian 5 ( Klinik Pergigian Pakar 1) INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2623
525 Bilik Pergigian 6 ( Klinik Pergigian Pakar 1) INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2622
526 Hotline INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2999
527 Hotline Engineering INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2555
528 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2614
529 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2611
530 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2203
531 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2652
532 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2362
533 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2648
534 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2708
535 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2665
536 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2655
537 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2655
538 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2644
539 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2707
540 Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2366
541 Kaunter 1 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2607
542 Kaunter Bayaran INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2603
543 Kaunter Bayaran (Unit Taksiran) INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2603
544 Kaunter Farmasi Pesakit Dalam INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2641
545 Kaunter Farmasi Pesakit Luar INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2631
546 Kaunter Farmasi Pesakit Onkologi INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2642
547 Kaunter Klinik Pakar Perunding 1 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2610
548 Kaunter Klinik Pergigian Pakar 2 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2204
549 Kaunter Makmal INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2711
550 Kaunter Pendaftaran Setempat INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2604
551 Kaunter Pentadbiran INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2601
552 Kaunter Servisdesk INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2111
553 Klinik Talasemia/Kaunter INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2357
554 Makmal Genetik INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2692
555 Makmal Hematologi INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2693
556 Makmal Imunologi INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2331
557 Makmal Mikrobiologi INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2696
558 Makmal Molekular Covid - 19 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2820
559 Makmal Molekular Diagnostik INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2293
560 Makmal Patologi Kimia INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2686
561 Makmal Pergigian INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2624
562 Makmal Perubatan Tranfusi INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2700
563 Pejabat Am(24 Jam) INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2299
564 PUAN INTAN SURIANA BINTI MD SUHIMI INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2106
565 Timbalan Pengarah Pensyarah Perubatan INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2809
566 Timbalan Pengarah Pensyarah Universiti INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2815
567 Wad Radioiodin INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK 2214
568 Bangunan Canselori, Aras 3 Kaunter Pertanyaan Pembekal JABATAN BENDAHARI KAMPUS INDUK 4288
569 Kaunter Utama JABATAN BENDAHARI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2138
570 (Pasukan Kawalan Kampus 3) Pembantu Keselamatan JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK 4334
571 (Pasukan Kawalan Kampus 4) Pembantu Keselamatan JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK 4334
572 Pondok Pengawal Stadium JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK 2384
573 Pos Akademik JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1368
574 Pos E JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1373
575 Pos F JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1363
576 Pos Kompleks Pentadbiran JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1375
577 Pos Perpustakaan JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1473
578 Pos PPSG JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1369
579 Pos PPSK JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1370
580 Pos Sekatan Lalulintas JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1367
581 JABATAN PEMBANGUNAN KAMPUS INDUK Tiada Rekod
582 JABATAN PEMBANGUNAN KAMPUS INDUK Tiada Rekod
583 JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN Tiada Rekod
584 BENGKEL KEJURUTERAAN AWAM JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2242
585 BENGKEL KEJURUTERAAN ELEKTRIK JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2252
586 BENGKEL KEJURUTERAAN MEKANIKAL JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2232
587 BENGKEL KEJURUTERAAN MEKATRONIK JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2272
588 BILIK KAWALAN HAWA DINGIN JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2235
589 BENGKEL ELEKTRIK (ADUAN GANGGUAN BEKALAN) JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET KAMPUS INDUK 3877
590 L01 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET KAMPUS INDUK 2700
591 Bilik Jubah JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK 4495
592 Bilik Jubah Utama JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK 3736
593 BILIK MESYUARAT BSM JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK 2589
594 Dewan Peperiksaan A JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK 4163
595 Dewan Peperiksaan C JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK 4164
596 Kaunter JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK 3196
597 Kaunter JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK 3078
598 Pejabat Operasi Peperiksaan (L17 :DUP) JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK 4310
599 Pejabat Operasi Peperiksaan (L17: DUP) 1 JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK 4311
600 Pejabat Operasi Peperiksaan (L17: DUP) 2 JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK 4312
601 Bilik Kad Pintar JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2021
602 Bilik Kebal JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2034
603 Bilik Mesyuarat JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2029
604 Bilik Pelbagai Guna JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2035
605 Kaunter aras atas JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2008
606 Kaunter aras bawah JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2057
607 Kaunter PTI JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1031
608 Kaunter UPSA Pembantu Operasi JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2387
609 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK Tiada Rekod
610 Pereka PEJABAT INOVASI & PENGKOMERSILAN KAMPUS INDUK 6619
611 OMBUDSMAN PEJABAT OMBUDSMAN KAMPUS INDUK 6064
612 CIK IZADIANA BINTI ISHAK AHMAD Pembantu Tadbir (Promosi & Pemasaran) PEJABAT PEMAJUAN USM KAMPUS INDUK 6763
613 CIK NURUL HUSNA BINTI SUHAIMI PEJABAT PEMAJUAN USM KAMPUS INDUK 6762
614 PUAN SHARIFAH DARWEENA BINTI SYED AHMAD AMIR FEISAL PEJABAT PEMAJUAN USM KAMPUS INDUK 6761
615 DR. MOHD NAZRI BIN SHAFEI PEJABAT PENGARAH KAMPUS ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 2373
616 PEJABAT SAINS@USM KAMPUS INDUK Tiada Rekod
617 Ketua Unit Wakaf dan Infaq PEJABAT ZAKAT, WAQAF DAN INFAQ (ZAWAIN) KAMPUS INDUK 2432
618 Ketua Unit Zakat PEJABAT ZAKAT, WAQAF DAN INFAQ (ZAWAIN) KAMPUS INDUK 5962
619 Pengarah PEJABAT ZAKAT, WAQAF DAN INFAQ (ZAWAIN) KAMPUS INDUK 5057
620 Setiausaha Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) PEJABAT ZAKAT, WAQAF DAN INFAQ (ZAWAIN) KAMPUS INDUK 5057
621 Bilik Mesyuarat PELANTAR PENYELIDIKAN KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN 2358
622 KAUNTER PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN 1473
623 KAUNTER PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN 1479
624 KAUNTER PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN 1450
625 KAUNTER PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN 1458
626 Bengkel Jilid PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 3723
627 Bilik Bahan Mikrobentuk PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 3017
628 Bilik Fotografi PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 3816
629 Bilik Mesyuarat Bougainvillea PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 6353
630 Bilik Rehat/Pantri PHS1 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 3879
631 i-KAUNTER PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 3724
632 Kaunter Media PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 3827
633 Kaunter Perkhidmatan PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 3724
634 Kaunter Perkhidmatan PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 5371
635 Kaunter Perkhidmatan Koleksi Media (PHS 1) PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 3827
636 Kaunter Pinjaman PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 6226
637 Kaunter Rujukan PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 5350
638 Makmal Komputer PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 5363
639 Pejabat Am PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 5483
640 Pintu Masuk PHS 1 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK 6226
641 3D Viz-LAB Blok B, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5530
642 Bilik Mesyuarat Blok B, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK Tiada Rekod
643 Bilik Pasca Doktoral (2) PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5567
644 Bilik Pasca Doktoral (3) PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5531
645 Cell Culture Lab Blok B, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5521
646 Collaboration Research Lab 1 (CR1) Blok A, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5583
647 Collaboration Research Lab 3 (CR3) Blok A, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5581
648 Instrumentation Lab Blok B, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5528
649 Microbial Culture Blok B, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5525
650 Proteomic Lab Blok B, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5519
651 PUAN NOORIZAN BINTI MISWAN PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5513
652 RNA Lab Blok B, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5520
653 Secondary Metabolites Lab Blok B, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5529
654 Sequencing Lab / Natural Product Lab Blok B, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5526
655 X-RAY Lab Blok B, Sains@USM PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK 5516
656 PUSAT INKUBASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK 6807
657 PEJABAT AM PUSAT INOVASI DAN PERUNDINGAN KAMPUS INDUK 6502
658 PUAN SUHAILA BINTI BAKAR PUSAT INOVASI DAN PERUNDINGAN KAMPUS INDUK 6619
659 TIMBALAN PENGARAH PUSAT INOVASI DAN PERUNDINGAN KAMPUS INDUK 6426
660 Bilik Pegawai PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK 3779
661 Kaunter Hadhanah PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK 3023
662 Kaunter Tadika Islam PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK 2490
663 PEJABAT AM PUSAT ISLAM PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK 3753
664 PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 5424
665 Sekretariat CETREE PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 6734
666 Sekretariat CETREE PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 6733
667 Pegawai Penyelidik PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 6704
668 Pegawai Penyelidik Sosial PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 6284
669 Pegawai Penyelidik Sosial PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 6283
670 PENGARAH PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 5422
671 Penolong Jurutera PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 6707
672 Penyelaras PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 5428
673 Penyelaras PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 2828
674 SETIAUSAHA PEJABAT PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK 5429
675 PENGARAH Pensyarah Universiti PUSAT KUALITI AKADEMIK UNIVERSITI KAMPUS INDUK 6457
676 TIMBALAN PENGARAH Pensyarah Universiti PUSAT KUALITI AKADEMIK UNIVERSITI KAMPUS INDUK 6571
677 Faks PUSAT MOBILITI DAN KOLABORASI ANTARABANGSA (IMCC) KAMPUS INDUK 2781
678 Kaunter Pejabat Am PUSAT MOBILITI DAN KOLABORASI ANTARABANGSA (IMCC) KAMPUS INDUK 2780
679 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KAMPUS INDUK 1355
680 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KAMPUS INDUK 5302
681 Helpdesk eLearn Penolong Pegawai Teknologi Maklumat PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KAMPUS INDUK 4472
682 Pengarah Pensyarah Universiti PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KAMPUS INDUK 5984
683 PROFESOR MADYA DR. AZIDAH BT ABU ZIDEN PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KAMPUS INDUK 5984
684 Helpdesk eLearn (Sokongan) PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (CDAE) KAMPUS INDUK 6242
685 Encik Muhammad Arif Bin Adnan Helpdesk eLearn PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (CDAE) KAMPUS INDUK 4472
686 Prof. Madya Dr. Azidah Binti Abu Ziden TIMBALAN PENGARAH PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (CDAE) KAMPUS INDUK 5983
687 Pengarah PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK 6633
688 Eksekutif Pembangunan Perniagaan PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK 6632
689 Pembantu Tadbir Kanan PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK 6636
690 Penolong Eksekutif Pembangunan Perniagaan PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK 6637
691 PUAN NUR INTAN SOOFENA BINTI HUSNI PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK 5432
692 Setiausaha PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK 6639
693 Timbalan Pengarah PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK 6630
694 Syed Yusof Syed Kechik Penyelaras PUSAT PEMINDAHAN ILMU KAMPUS INDUK 6413
695 Kaunter Taman Buku (Bangunan D36) PUSAT PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK 4432
696 Pegawai Penerbitan Jurnal (Kontrak) PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN KAMPUS INDUK 4898
697 Bilik Mesyuarat PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN 1253
698 pulau pinang PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN Tiada Rekod
699 Bilik Pelajar PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK 3321
700 Pensyarah Bilik 108 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK 3341
701 PENSYARAH BILIK 103 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK 5964
702 Bilik Kaunseling/ Counselling Room PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 2556
703 Bilik Persatuan Siswazah Lanjutan/ Postgraduate Society Room PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 2560
704 Bilik Sumber/ Resource Room PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 2964
705 Encik Yeoh Huei Chong Pembantu Tadbir Rendah/ Administrative Assistant PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 5404
706 Kaunter (Aras Bawah)/ Counter PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 3956
707 Ketua Pembantu Tadbir/ Chief Administrative Asisstant PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 4983
708 Makmal Biologi/ Biology Laboratory PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 3769
709 Makmal Fizik/ Physics Laboratory PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 3769
710 Makmal Kimia/ Chemistry Laboratory PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 3769
711 Makmal Komputer A & B/ Computer Lab A & B PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 2553
712 Makmal Komputer C/ Computer Lab C PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 2972
713 Makmal Pengajaran Mikro/ Micro Teaching Lab PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 3766
714 PUAN NORHALIDA BINTI HASHIM PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK 5418
715 Bilik Asakan Pemujukan PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK 4143
716 Bilik Berita Kampus PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK 5071
717 Bilik Mesyuarat Cempaka Sari PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK 4418
718 Bilik Pegawai Penyelidik (RO) PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK 4143
719 Bilik Perbincangan (Bawah) PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK 3993
720 Bilik Sumber (PhD) PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK 4100
721 KAUNTER PEJABAT AM PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK 4444
722 Pensyarah Universiti PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK 3694
723 Pensyarah Universiti PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK 3934
724 Pensyarah Universiti PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK 4564
725 Kaunter Perkhidmatan Pusat Pengajian Pengurusan PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KAMPUS INDUK 5893
726 Pembantu Pertukangan Kayu PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK 3456
727 Studio Master Architecture (Bgn E41) Pensyarah PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK 2449
728 Bilik Bersih (Farmasi Klinikal) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4738
729 Bilik Kuliah M. Pharm PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4070
730 Bilik Mesyuarat PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK (83)
731 Bilik Pensyarah 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK (83)
732 Bilik Pensyarah 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK (83)
733 Bilik Pensyarah 3 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK (83)
734 Bilik Pensyarah 4 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK (83)
735 Bilik Sumber PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4718
736 Bilik Unit Kerjasama Antarabangsa (Farmasi Sosial & Pentadbiran) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4731
737 DR. LEE CHONG YEW PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4086
738 Makmal Analisis Pusat PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4165
739 Makmal Dispensing PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2168
740 Makmal Farmakologi PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4590
741 Makmal Farmasi Hospital PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4734
742 Makmal Farmasi Klinikal PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4070
743 Makmal Farmasi Sosial & Pentadbiran (Farmakoepidemiologi / Farmakoekonomi) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4729
744 Makmal Farmasi Sosial & Pentadbiran (Farmasi Kesihatan Umum / Polisi dan Pentadbiran Farmaseutik) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4728
745 Makmal Farmasi Sosial & Pentadbiran (Komputer) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4732
746 Makmal Fisiologi 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 3297
747 Makmal Fisiologi 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2429
748 Makmal FTIR / Makmal Spektroflorometer PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4721
749 Makmal GMP / Bilik Bersih PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2289
750 Makmal Herba PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4170
751 Makmal Industri PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2252
752 Makmal Kajian Herba PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4719
753 Makmal Kawalan Mutu / Bilik Staf PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4714
754 Makmal Kimia Farmaseutik PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2245
755 Makmal LC-MS PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4715
756 Makmal Mikrobakteria PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2182
757 Makmal Mikrobiologi PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2231
758 Makmal NMR PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2673
759 Makmal Pembangunan Produk / ISO 25 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2249
760 Makmal Pemonitoran Drug Terapeutik PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4736
761 Makmal Penyediaan 3 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4716
762 Makmal Penyediaan Spektrometri 1 & 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4720
763 Makmal Penyelidikan Farmakologi (EMaN) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2880
764 Makmal Penyelidikan Farmakologi (Penyakit Metabolik dan Neurosains) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 3142
765 Makmal Penyelidikan Farmakologi (Umum) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4070
766 Makmal Penyelidikan Farmakologi (Umum) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2253
767 Makmal Penyelidikan Farmasi Klinikal PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4071
768 Makmal Penyelidikan Fisiologi (Endokrinologi Molekul dan Perubatan Reproduktif) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 5008
769 Makmal Penyelidikan Fisiologi (Endokrinologi) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2162
770 Makmal Penyelidikan Fisiologi (Neurosains dan Kardiovaskular) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2162
771 Makmal Penyelidikan Fisiologi (Renal dan Kardiovaskular) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 3188
772 Makmal Penyelidikan Fisiologi (Teknik Khas) PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 5009
773 Makmal Penyelidikan Kimia Farmaseutik PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4704
774 Makmal Penyelidikan Teknologi Farmaseutik 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2163
775 Makmal Penyelidikan Teknologi Farmaseutik 2 & 3 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2255
776 Makmal Praktis Farmasi PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4735
777 Makmal Praktis Klinikal Bagus PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4737
778 Makmal Proteomik 1 & 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4717
779 Makmal Rekabentuk Farmasi & Simulasi PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2238
780 Makmal Teknologi Farmaseutik 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2244
781 Makmal Teknologi Farmaseutik 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 5496
782 Makmal Ujian Pirogen PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2165
783 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK (83)
784 PEJABAT AM PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2415
785 PEJABAT CHEST DI SAINS@USM PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 5542
786 PEJABAT TIMBALAN DEKAN PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 4149
787 Rumah Haiwan PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2614
788 Stor PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK 2246
789 Makmal Fizik Keadaan Pepejal I & II PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 3778
790 Bengkel Elektronik PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 5332
791 Bengkel Mesin PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 5333
792 Makmal Biofizik PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 3661
793 Makmal Fizik Gunaan PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 4344
794 Makmal Fizik Kejuruteraan (2) PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 5003
795 Makmal Fizik Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 3698
796 Makmal Geofizik/Oseanografi PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 3744
797 Makmal Kajian Tenaga PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 2471
798 Makmal Komputer/CAI & Teoretis PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 4345
799 Makmal Kristalografi Sinar X PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 3690
800 Makmal NOR PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 3599
801 Makmal P100/P200 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 2577
802 Makmal P100/P200 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 3594
803 Makmal Thermal PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 3664
804 MakmalFizik Kejuruteraan (1) PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 3042
805 Profesor Emeritus Dato' Dr. Chatar Singh PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 3669
806 Profesor Emeritus Dr. Fun Hoong Kun PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 5115
807 Profesor Emeritus Dato' Dr. Lim Koon Ong PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK 5119
808 Lab PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK 4003
809 Lab PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK 4020
810 LAB 409 PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK 4054
811 MAKMAL SATREPS PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK 4150
812 PUAN NOR FAIZAH BINTI HAMID PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK 3501
813 (Sumber Manusia) Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi) PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK 3832
814 Bangunan C06 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK 3361
815 Bangunan C06 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK 3369
816 Bangunan C06 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK 2657
817 Bangunan C14 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK 4625
818 Bangunan C23 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK 3394
819 Faks Timbalan Dekan Penyelidikan, Inovasi & libatsama Industri Komuniti PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK 3860
820 Bilik Viva Voce PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN 7710
821 Dekan Pensyarah Universiti PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER KAMPUS INDUK 3647
822 Dekan PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK 3810
823 Makmal R & D PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK 3924
824 Makmal Siswazah 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK 3916
825 Makmal Siswazah 3 (P) PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK 5053
826 PROFESOR MADYA DR. FARAH AINI BINTI ABDULLAH Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK 3283
827 Bilik Cetak PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN 5605
828 Bilik Persidangan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN 5581
829 Kaunter PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN 5706
830 Kaunter PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN 5604
831 Pegawai Tadbir PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6565
832 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN Tiada Rekod
833 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN Tiada Rekod
834 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN Tiada Rekod
835 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN Tiada Rekod
836 Pensyarah Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6603
837 Pensyarah Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6891
838 Kaunter Tingkat 4 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 3222
839 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 3219
840 Pensyarah Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6584
841 Pensyarah Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6195
842 Juruteknologi Makmal Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6860
843 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6555
844 Bahagian Fail PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6038
845 Bengkel PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6870
846 Bengkel Muzium PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6458
847 Bilik Penyelidikan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6533
848 Bilik 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6879
849 Bilik 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6893
850 Bilik 6 Angio PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6739
851 Bilik Analis Data PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6796
852 Bilik Brain and Behaviour Cluster (BBC) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6298
853 Bilik C.T Scan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6681
854 Bilik C.T Scan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6738
855 Bilik Calon Sarjana Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6742
856 Bilik Database Puan Cik Fareha Aleas PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6902
857 Bilik Doktor Kesihatan Awam (DrPH) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6656
858 Bilik Doktor Kesihatan Awam 2 (DrPH) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6655
859 Bilik Dokumen PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6148
860 Bilik Dokumentasi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6907
861 Bilik Flowcytometer PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6209
862 Bilik Gamma Camera 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6679
863 Bilik Gunasama Juruteknologi Makmal Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6083
864 Bilik ISO PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6493
865 Bilik Kaunseling PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6205
866 Bilik Ketua Jabatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6336
867 Bilik Ketua Jabatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6500
868 Bilik Ketua Jabatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6540
869 Bilik Konsultasi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6737
870 Bilik Laporan Filem Pakar PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6744
871 Bilik Mamografi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 3465
872 Bilik Master Student PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6929
873 Bilik Master Student PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6607
874 Bilik Master Student PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6474
875 Bilik Master Student PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6290
876 Bilik Master Student / MO On Call PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6206
877 Bilik Mesyuarat PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6232
878 Bilik Mesyuarat PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6392
879 Bilik Mesyuarat PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6819
880 Bilik Mesyuarat PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6121
881 Bilik Mesyuarat PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6506
882 Bilik Mesyuarat / Pantri PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6904
883 Bilik Mesyuarat Akademik PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6092
884 Bilik Mini Perpustakaan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6371
885 Bilik Mmed 1&2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6426
886 Bilik Mo PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6340
887 Bilik MO PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6775
888 Bilik MPH (BT 4) Program Sarjana Kesihatan Awam PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6660
889 Bilik MPSU PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6534
890 Bilik MRI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6743
891 Bilik Multimedia PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6772
892 Bilik Neurosains PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6812
893 Bilik On Call 1&2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6150
894 Bilik On Call 3&4 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6183
895 Bilik Pasca siswazah PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6797
896 Bilik Pasca Siswazah PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6168
897 Bilik Pasca Siswazah PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6281
898 Bilik Pascasiswazah PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6365
899 Bilik Pegawai PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6244
900 Bilik Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6621
901 Bilik Pelajar PhD PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6930
902 Bilik Pelajar Sarjana Sains/Bilik Penyelidikan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6559
903 Bilik Pemeriksa Luar PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6178
904 Bilik Pemeriksaan 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6677
905 Bilik Pemeriksaan 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6676
906 Bilik Pengajaran dan Pembelajaran PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6071
907 Bilik Pensyarah Kunjungan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6125
908 Bilik Pensyarah Pelatih PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6532
909 Bilik Pensyarah Pelatih (Perempuan) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6130
910 Bilik Penyelaras Berasaskan Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6057
911 Bilik Penyelaras Berasaskan Surgeri PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6056
912 Bilik Penyelidikan & Pembelajaran PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6212
913 Bilik Peperiksaan 22 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6865
914 Bilik Peperiksaan 22 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6865
915 Bilik Persidangan PPSP PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6015
916 Bilik Planning Onkologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6669
917 Bilik Postgraduate PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6535
918 Bilik R&D PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6902
919 Bilik Reporting PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6453
920 Bilik Sarjana PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6339
921 Bilik Sarjana Lelaki PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6108
922 Bilik Sarjana Perempuan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6109
923 Bilik Sekretariat 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6295
924 Bilik Sekretariat 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6294
925 Bilik Sekretariat 3 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6219
926 Bilik Sekretariat 4 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6220
927 Bilik Sekretariat 5 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6217
928 Bilik Sekretariat 6 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6296
929 Bilik seminar PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6468
930 Bilik Simulator PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6678
931 Bilik Staf Makmal / Bilik LST PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6167
932 Bilik Staf Projek PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6146
933 Bilik Sumber PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6149
934 Bilik Taklimat 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6185
935 Bilik Taklimat 3 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6186
936 Bilik Tutorial PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6304
937 Bilik Tutorial (2) Makmal Elektrofisiologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6351
938 Bilik Tutorial 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6983
939 Bilik Tutorial 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6658
940 Bilik Tutorial 12&16 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6153
941 Bilik Tutorial 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6984
942 Bilik Tutorial 3&7 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6152
943 Bilik Tutorial 7 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6615
944 BILIK TUTORIAL FARMAKOLOGI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6140
945 Bilik Ultra Sound PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6741
946 Bilik VEP PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6370
947 BilikTaklimat 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6184
948 Cafeteria PPSP PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6971
949 Clean Corridor 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6822
950 Clean Corridor 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6823
951 Dewan Bedah PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 3859
952 Dewan Kuliah 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6985
953 Dewan Kuliah 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6986
954 Dewan Kuliah 3 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6987
955 Dewan Kuliah 4 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6988
956 Dewan Kuliah 5 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6989
957 ENCIK HALMAN BIN MAT HUSSAIN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6040
958 General Lab Corridor PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6821
959 Juru X-Ray U32 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6745
960 Jururawat Saniah Ismail PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6846
961 Juruteknologi Makmal Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6491
962 Kaunter PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6755
963 Kaunter PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6039
964 Kaunter PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6120
965 Kaunter PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6824
966 Kaunter e-Lokasi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6665
967 Kaunter Makmal PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 4004
968 Kaunter Makmal PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 4009
969 Kaunter Makmal Imunologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 4000
970 Kaunter Menunggu Pelajar PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6242
971 Kaunter Menunggu Pesakit PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6218
972 Kaunter Rawatan Mesin La Primus Komunikasi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6683
973 Klinik Onkologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6686
974 Klinik Onkologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6687
975 Makmal Diagnostik Bakteriologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6270
976 Makmal Endoskopi-Bilik Skop II PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6591
977 Makmal Farmakologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 3991
978 Makmal Farmakologi 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6147
979 Makmal Hematologi Rutin PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6207
980 Makmal Hemotologi Khusus PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6208
981 Makmal HLA PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6261
982 Makmal HLA 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6236
983 Makmal IEN PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6472
984 Makmal Imunologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6230
985 Makmal Interest PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6903
986 Makmal Jabatan Neurosains PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6308
987 Makmal Kawalan Jangkitan (UKJEH) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6288
988 Makmal Kemahiran Klinikal 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6810
989 Makmal Klinikal Perubatan Masyarakat PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6648
990 Makmal Kultur Darah ECSF PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6276
991 Makmal Media PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6277
992 Makmal MEG PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 4046
993 Makmal Mikologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6278
994 Makmal Molekular PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6279
995 Makmal Molekular Biologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6881
996 Makmal MPG 1/ MPG 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6862
997 Makmal MPG 3/ MPG 4 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6861
998 Makmal Parasitologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6285
999 Makmal PCR PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6499
1000 Makmal Penyelidikan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6233
1001 Makmal Penyelidikan 1 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6275
1002 Makmal Penyelidikan 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6269
1003 Makmal Penyelidikan 3 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6283
1004 Makmal Penyelidikan Parasitologi (Culture) PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6273
1005 Makmal Penyelidikan Umum PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6291
1006 Makmal Penyelidikan Utama/ Bilik LST PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6169
1007 Makmal qPCR PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6978
1008 Makmal Rutin PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6498
1009 Makmal Sains Sukan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6925
1010 Makmal Sitopatologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6456
1011 Makmal Statistik PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6830
1012 Makmal Stock Culture PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6284
1013 Makmal Tisu Kultur PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6235
1014 Makmal Tisu Kultur Virologi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6274
1015 Makmal Utama PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6237
1016 Makmal Utama PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6877
1017 MJMS PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6972
1018 Muzium Anatomi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6084
1019 MyHVP Che Noor Ayuni/Abdul Halim PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6531
1020 NeuroRoom PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6305
1021 Pantri PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6393
1022 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6095
1023 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6046
1024 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6859
1025 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6408
1026 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6544
1027 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6083
1028 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6867
1029 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6846
1030 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6188
1031 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 4031
1032 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6950
1033 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6831
1034 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6684
1035 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6831
1036 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6894
1037 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6809
1038 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6068
1039 Pejabat Am PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6116
1040 Pejabat AM PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 3468
1041 Pejabat AM Pembantu Operasi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6710
1042 Pejabat AM PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6796
1043 Pejabat AM PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6176
1044 Pejabat AM KKKK PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6649
1045 Pejabat Makmal Nuklear PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6682
1046 Pejabat Pelantar Dekan Penyelidikan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6945
1047 Pembantu Operasi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6468
1048 Pembantu Penyelidik Nor Haslily Mohd Nawi PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6845
1049 Penolong Pegawai Tadbir PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6034
1050 Pensyarah Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6705
1051 Pensyarah Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6746
1052 Pensyarah Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6460
1053 Pensyarah Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6123
1054 Pensyarah Perubatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6175
1055 PROFESOR MADYA DR. SARIMAH BINTI ABDULLAH BILIK BARU PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6561
1056 PUAN EZANATON NISAR BINTI OMAR HAFIZI PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6343
1057 Pusat Kemahiran Klinikal 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6811
1058 Research Office PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6543
1059 Ruang Legar PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6773
1060 Ruang Legar PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6961
1061 Ruang Pelajar Siswazah PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6882
1062 Ruang Tamu PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6293
1063 Ruang Tamu PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6394
1064 Seksyen Urin PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6492
1065 Seksyen Urin 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6507
1066 Setiausaha Kerja PADU PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6962
1067 Setiausaha Pejabat Usains PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6958
1068 Studio Edumy PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6552
1069 Tissue Graft Storage Room PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6820
1070 Unit Kajian Klinikal PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6847
1071 Usains Holding Kampus Kesihatan PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6953
1072 Wad Iodine PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6674
1073 Wad Iodine 2 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN 6675
1074 Pejabat Dekan PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK 2790
1075 TS. DR. YULITA HANUM P ISKANDAR Program manager MBA Colabration PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK 2445
1076 KAUNTER PEJABAT PENTADBIRAN PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK 4300
1077 Makmal Alatan SEM PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK 6026
1078 Makmal Biologi 148 PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK 2247
1079 Makmal GC PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK 2669
1080 Pejabat Dekan PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK 3813
1081 Auto Attandent USM PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1004
1082 Bilik Operator PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 2626
1083 Bilik Persidangan PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 4232
1084 Bilik Testing Telekonferen PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 2359
1085 Incoming Pilot USM PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 3888
1086 Internal recorder AA Tekan 1 Tekan 0 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1142
1087 Kaunter servisdesk PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1402
1088 micc deskphone 4502 Operator PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1146
1089 Micc deskphone 4503 Operator PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1145
1090 Micc deskphone 4504 Operator PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1150
1091 Micc deskphone 4505 Operator PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1147
1092 Micc deskphone 4506 Operator PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1148
1093 Micc deskphone servisdesk PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1151
1094 Micc deskphone servisdesk PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1152
1095 pabx PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 3110
1096 pabx PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 3030
1097 PABX PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 3110
1098 Pembantu Teknikal Penolong Jurutera PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 3470
1099 Pilot Auto Attandent USM PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1005
1100 Ruang Depan D18 (Office lama) PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 4277
1101 Servisdesk PPKT PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1401
1102 Servisdesk@ppkt PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 4400
1103 SoftPnone micc servisdesk2 micc PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK 1160
1104 Bilik Klinik PC PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1148
1105 Bilik Telesidang PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1145
1106 Hotline Aplikasi Hospital PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1111
1107 Hotline PPKT PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1111
1108 Pejabat Am PPKT PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN 1100
1109 PEJABAT AM Meja cubikal 1 PUSAT PENGURUSAN BENCANA (NERVE CENTRE) KAMPUS INDUK 6777
1110 PEJABAT AM Meja Kubikal 2 PUSAT PENGURUSAN BENCANA (NERVE CENTRE) KAMPUS INDUK 6779
1111 PENGARAH Pensyarah Universiti PUSAT PENGURUSAN BENCANA (NERVE CENTRE) KAMPUS INDUK 6770
1112 Pejabat Am PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK 2616
1113 PEJABAT AM PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK 4117
1114 Makmal ION PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK 6839
1115 Bilik Pasca Siswazah Postgraduate Room PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK 6840
1116 Kaunter Sample Receiving PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK 6828
1117 Makmal Dioxin PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK 6824
1118 Makmal GCMS Gas chromatography–mass spectrometry PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK 6822
1119 Makmal ICP-MS ICP-MS LAB PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK 6825
1120 Makmal LCMS PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK 6820
1121 Makmal Proteomic PROTEOMIC LAB PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK 6811
1122 Pejabat Am General Office PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK 6827
1123 PENGARAH Pensyarah Universiti PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN KAMPUS INDUK 3272
1124 Bilik Penyelidikan/Prosedur PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK 2768
1125 Bilik Persediaan Pembedahan PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK 2764
1126 Kampus Kesihatan PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK 1212
1127 Kaunter PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK 2751
1128 Makmal Pengajaran PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK 2750
1129 Makmal Ujian Pirogen PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK 2717
1130 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN Tiada Rekod
1131 Kampus Induk PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN 2762
1132 Kampus Kesihatan PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN 1212
1133 Pembantu Tadbir (perkeranian/operasi) PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN 1221
1134 Encik Azman bin Zahareiman PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK 3393
1135 Encik Mior Khairul Azrin Mior Jamaluddin PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK 3733
1136 Nur Shahira binti Abdul Halim PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK 2396
1137 Bilik Sumber PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK 3391
1138 Bilik Mesyuarat Rafidah Aziz, KANITA (Bilik Mesyuarat) PUSAT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN WANITA KAMPUS INDUK 345
1139 Bilik Pengarah PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER (KANITA) KAMPUS INDUK 2678
1140 Pereka Kanan PUSAT PERANCANGAN INSTITUSI DAN STRATEGIK KAMPUS INDUK 3492
1141 PUSAT PERKHIDMATAN DAN PENYELIDIKAN NEUROSAINS KAMPUS KESIHATAN 2083
1142 PUAN ATHIRAH RAIHANAH BINTI ABDUL WAHAB PUSAT PERKHIDMATAN DAN PENYELIDIKAN NEUROSAINS KAMPUS KESIHATAN 2087
1143 Waktu Pejabat PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN 1346
1144 ENCIK MOHD HAZLEE BIN ABD HALIL PUSAT RACUN NEGARA KAMPUS INDUK 2078
1145 Bulan Sabit Merah Malaysia Pensyarah Universiti PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 4570
1146 Inovasi & Kelestarian Pensyarah Universiti PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 3598
1147 Keusahawanan Pensyarah Universiti PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 5241
1148 Khidmat Komuniti & Penyelaras Sulam Pensyarah Universiti PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 6691
1149 Palapes Tentera Darat, Laut dan Udara Pensyarah Universiti PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 6109
1150 Pasukan Ambulans St.John Pensyarah Universiti PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 5192
1151 Pasukan Sukarelawan Polis Siswa/Siswi Pensyarah Universiti PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 4422
1152 Pejabat KOR Siswa Siswi Pertahanan Awam Malaysia (Sispa) PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 2766
1153 Pejabat KOR Sukarelawan Polis (SUKSIS) PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 4436
1154 Pejabat Palapes Tentera Darat PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 3749
1155 PEJABAT PEGAWAI REKOD (PALAPES) PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 4217
1156 Pensyarah Universiti TIMBALAN PENGARAH PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 5241
1157 Rancangan Kebudayaan Pensyarah Universiti PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 3237
1158 Rancangan Sukan Pensyarah Universiti PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 4061
1159 Siswa Siswi Pertahanan Awam Malaysia Pensyarah Universiti PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK 5271
1160 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4912
1161 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4977
1162 Kedai Farmasi USM PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 305
1163 BILIK GERAKAN PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4948
1164 Bilik Juruanalisa Sistem PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4922
1165 Bilik Juruteknologis PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4924
1166 BILIK KUARANTIN WANITA PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4899
1167 Bilik Pembedahan Kecil PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4936
1168 BILIK RAWATAN DOKTOR PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4912
1169 Bilik Staf Unit Pergigian PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4930
1170 ENCIK MUHAMMAD UBAIDAH BIN ABD RASHID PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4596
1171 FAKS PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4942
1172 Kabin Drive-Thru Farmasi PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4977
1173 KAUNTER PERGIGIAN PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4929
1174 KECEMASAN AMBULAN PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 3999
1175 Kelab Jasa Budi PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4945
1176 Klinik Berhenti Merokok PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4926
1177 Klinik Kaunseling PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4925
1178 Klinik Panel PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4906
1179 Klinik Pengurusan Berat Badan PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4926
1180 Telekonsultasi Pusat Sejahtera PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4912
1181 UNIT FARMASI PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK 4946
1182 Bangunan D 18 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) KAMPUS INDUK 6180
1183 Analytical Lab PUSAT STANDARDISASI HERBA KAMPUS INDUK 5561
1184 Extraction Lab PUSAT STANDARDISASI HERBA KAMPUS INDUK 5581
1185 Microscopy Lab PUSAT STANDARDISASI HERBA KAMPUS INDUK 5580
1186 Kolam Renang PUSAT SUKAN DAN REKREASI KAMPUS INDUK 2139
1187 Bilik Teknikal / I2U PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK 5665
1188 Bilik Siswazah / I2U PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK 5667
1189 Bilik Server PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK 5634
1190 Pembantu Setiausaha PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK 5611
1191 Bilik 204 ( Staf Kontrak) Cik Noor Azulia binti Zul Azman UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK 4890
1192 Bilik 301 (Staf Kontrak) En Mohamad Azrul Hafiz bin Adnan UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK 4228
1193 Bilik 303B-Stor Test Kit (Staf Kontrak) En Mohd Nasir bin Mohammad Noor UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK 4228
1194 Makmal 210A (Staf Kontrak) Puan Nurul Mazni binti Mohd Yusof UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK 4154

Login Admin Senarai Admin