Staf/Lokasi P.Pengajian/PTJ

Bil Pusat Tanggungjawab Kampus
1 BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK DAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
2 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK
3 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
4 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
5 BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK
6 BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
7 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK
8 CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR KAMPUS INDUK
9 CANSELORI - PEJABAT PERUNDANGAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
10 CANSELORI - UNIT AUDIT DALAM KAMPUS INDUK
11 CRI SAINS HAYAT KAMPUS INDUK
12 DESASISWA AMAN DAMAI KAMPUS INDUK
13 DESASISWA BAKTI PERMAI KAMPUS INDUK
14 DESASISWA CAHAYA GEMILANG KAMPUS INDUK
15 DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK
16 DESASISWA INDAH KEMBARA KAMPUS INDUK
17 DESASISWA JAYA ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
18 DESASISWA JAYA UTAMA & LEMBARAN KAMPUS KEJURUTERAAN
19 DESASISWA JAYA UTAMA (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
20 DESASISWA LEMBARAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
21 DESASISWA MURNI KAMPUS KESIHATAN
22 DESASISWA MURNI NURANI KAMPUS KESIHATAN
23 DESASISWA NURANI KAMPUS KESIHATAN
24 DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK
25 DESASISWA SAUJANA KAMPUS INDUK
26 DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK
27 DESASISWA UTAMA KAMPUS KEJURUTERAAN
28 DEWAN BUDAYA KAMPUS INDUK
29 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN
30 INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA KAMPUS INDUK
31 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KCK) KAMPUS KESIHATAN
32 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
33 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK
34 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK
35 INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK
36 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK
37 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
38 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK
39 JABATAN BENDAHARI KAMPUS INDUK
40 JABATAN BENDAHARI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
41 JABATAN BENDAHARI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
42 JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK
43 JABATAN KESELAMATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
44 JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
45 JABATAN PEMBANGUNAN KAMPUS INDUK
46 JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
47 JABATAN PEMBANGUNAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
48 JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK
49 JABATAN PENDAFTAR ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
50 JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
51 KAMPUS SAINS@USM KAMPUS INDUK
52 KELAB JASA BUDI KAMPUS INDUK
53 KUALITI & KECEMERLANGAN KAMPUS INDUK
54 MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH KAMPUS INDUK
55 NEXUS ENGINEERING KAMPUS KEJURUTERAAN
56 NEXUS LIFE SCIENCES KAMPUS INDUK
57 NEXUS MEDICAL AND HEALTH SCIENCES KAMPUS KESIHATAN
58 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
59 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
60 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
61 PEJABAT INOVASI & PENGKOMERSILAN KAMPUS INDUK
62 PEJABAT KOLOBRASI ANTARABANGSA UNIVERSITI KAMPUS INDUK
63 PEJABAT KOLOBRASI MASYARAKAT DAN INDUSTRI KAMPUS INDUK
64 PEJABAT KOMUNIKASI STRATEGIK KAMPUS INDUK
65 PEJABAT NEXUS (SAINS) KAMPUS INDUK
66 PEJABAT OMBUDSMAN KAMPUS INDUK
67 PEJABAT OPERASI & KOORDINASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
68 PEJABAT PEMAJUAN YAYASAN KAMPUS INDUK
69 PEJABAT PENGARAH ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
70 PEJABAT PENGARAH KAMPUS ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
71 PEJABAT PENGURUSAN DAN KREATIVITI PENYELIDIKAN (RCMO) KAMPUS INDUK
72 PEJABAT PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
73 PELANTAR PENYELIDIKAN KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
74 PERPUSTAKAAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
75 PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN
76 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK
77 PETAS (PELAJAR TANPA ASRAMA) KAMPUS INDUK
78 PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK
79 PUSAT INKUBASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
80 PUSAT INOVASI & PRODUKTIVITI PENTADBIRAN AWAM KAMPUS INDUK
81 PUSAT IPV6 TERMAJU NEGARA (NAV6) KAMPUS INDUK
82 PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK
83 PUSAT ISLAM ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
84 PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK
85 PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV) KAMPUS INDUK
86 PUSAT KAJIAN SAMUDERA & PANTAI KAMPUS INDUK
87 PUSAT KEPAKARAN SERANTAU (RCE) KAMPUS INDUK
88 PUSAT KEUSAHAWANAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
89 PUSAT KOLABORATIF INDUSTRI KAMPUS INDUK
90 PUSAT KUALITI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
91 PUSAT MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM KAMPUS INDUK
92 PUSAT MOBILITI DAN KOLABORASI ANTARABANGSA (IMCC) KAMPUS INDUK
93 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (CDAE) KAMPUS INDUK
94 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
95 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN RISIKO KAMPUS INDUK
96 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
97 PUSAT PEMINDAHAN ILMU KAMPUS INDUK
98 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA BOLEH BAHARU, KECEKAPAN TENAGA DAN TEKNOLOGI HIJAU (CETREE) KAMPUS INDUK
99 PUSAT PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
100 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN KAMPUS INDUK
101 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
102 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
103 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK
104 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK
105 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA KAMPUS KEJURUTERAAN
106 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM KAMPUS KEJURUTERAAN
107 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL KAMPUS KEJURUTERAAN
108 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK KAMPUS KEJURUTERAAN
109 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA KAMPUS KEJURUTERAAN
110 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK KAMPUS KEJURUTERAAN
111 PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK
112 PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK
113 PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KAMPUS INDUK
114 PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK
115 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK
116 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK
117 PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK
118 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK
119 PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
120 PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA KAMPUS INDUK
121 PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER KAMPUS INDUK
122 PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK
123 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN
124 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN
125 PUSAT PENGAJIAN SENI KAMPUS INDUK
126 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
127 PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK
128 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK
129 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
130 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
131 PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK
132 PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK
133 PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN KAMPUS INDUK
134 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK
135 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
136 PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
137 PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI DAN SALIRAN BANDAR KAMPUS KEJURUTERAAN
138 PUSAT PENYELIDIKAN SAINS DAN KEJURUTERAAN (SERC) KAMPUS KEJURUTERAAN
139 PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER (KANITA) KAMPUS INDUK
140 PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI,KERJAYA DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN KAMPUS INDUK
141 PUSAT PERKHIDMATAN ANALITIKAL TOKSIKOLOGI TERMAJU (CAATS) KAMPUS INDUK
142 PUSAT PERKHIDMATAN DAN PENYELIDIKAN NEUROSAINS KAMPUS KESIHATAN
143 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
144 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (PPPU) KAMPUS INDUK
145 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS KEJURUTERAAN KAMPUS KEJURUTERAAN
146 PUSAT RACUN NEGARA KAMPUS INDUK
147 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK
148 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
149 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
150 PUSAT REKABENTUK MIKROELEKTRONIK NEGARA KAMPUS KEJURUTERAAN
151 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK
152 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) KAMPUS INDUK
153 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) - KELANTAN KAMPUS KESIHATAN
154 PUSAT STANDARDISASI HERBA KAMPUS INDUK
155 PUSAT SUKAN DAN REKREASI KAMPUS INDUK
156 PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA KAMPUS INDUK
157 PUSAT TRANSFORMASI INSAN KAMPUS INDUK
158 PUSAT TRANSFORMASI INSAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
159 PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK
160 SEKRETARIAT KEARIFAN TEMPATAN KAMPUS INDUK
161 TAMAN REKREASI USM KAMPUS INDUK
162 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA UNIVERSITI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
163 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
164 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI (IPPT) KAMPUS INDUK
165 UNIT KESIHATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
166 UNIT KUALITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
167 UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK
168 USM-NUT GIGAKU TECHNO PARK KAMPUS INDUK
169 YAYASAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK

Login Admin Senarai Admin