Staf/Lokasi P.Pengajian/PTJ

Bil Pusat Tanggungjawab Kampus
1 BAHAGIAN AKADEMIK & ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
2 BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK DAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
3 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK
4 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
5 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
6 BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK
7 BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
8 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK
9 CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR KAMPUS INDUK
10 CANSELORI - PEJABAT PERUNDANGAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
11 CANSELORI - UNIT AUDIT DALAM KAMPUS INDUK
12 CRI SAINS HAYAT KAMPUS INDUK
13 DESASISWA AMAN DAMAI KAMPUS INDUK
14 DESASISWA BAKTI PERMAI KAMPUS INDUK
15 DESASISWA CAHAYA GEMILANG KAMPUS INDUK
16 DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK
17 DESASISWA INDAH KEMBARA KAMPUS INDUK
18 DESASISWA JAYA ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
19 DESASISWA JAYA UTAMA (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
20 DESASISWA LEMBARAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
21 DESASISWA MURNI KAMPUS KESIHATAN
22 DESASISWA NURANI KAMPUS KESIHATAN
23 DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK
24 DESASISWA SAUJANA KAMPUS INDUK
25 DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK
26 DESASISWA UTAMA KAMPUS KEJURUTERAAN
27 DEWAN BUDAYA KAMPUS INDUK
28 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN
29 INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA KAMPUS INDUK
30 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KCK) KAMPUS KESIHATAN
31 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
32 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK
33 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK
34 INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK
35 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK
36 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
37 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK
38 JABATAN BENDAHARI KAMPUS INDUK
39 JABATAN BENDAHARI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
40 JABATAN BENDAHARI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
41 JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK
42 JABATAN KESELAMATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
43 JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
44 JABATAN PEMBANGUNAN KAMPUS INDUK
45 JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
46 JABATAN PEMBANGUNAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
47 JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK
48 JABATAN PENDAFTAR ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
49 JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
50 KAMPUS SAINS@USM KAMPUS INDUK
51 KELAB JASA BUDI KAMPUS INDUK
52 KUALITI & KECEMERLANGAN KAMPUS INDUK
53 MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH KAMPUS INDUK
54 NEXUS ENGINEERING KAMPUS KEJURUTERAAN
55 NEXUS MEDICAL AND HEALTH SCIENCES KAMPUS KESIHATAN
56 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
57 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
58 PEJABAT INOVASI & PENGKOMERSILAN KAMPUS INDUK
59 PEJABAT KOLOBRASI ANTARABANGSA UNIVERSITI KAMPUS INDUK
60 PEJABAT KOLOBRASI MASYARAKAT DAN INDUSTRI KAMPUS INDUK
61 PEJABAT KOMUNIKASI STRATEGIK KAMPUS INDUK
62 PEJABAT NEXUS (SAINS) KAMPUS INDUK
63 PEJABAT OMBUDSMAN KAMPUS INDUK
64 PEJABAT OPERASI & KOORDINASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
65 PEJABAT PENGARAH ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
66 PEJABAT PENGARAH KAMPUS ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
67 PELANTAR PENYELIDIKAN KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
68 PERPUSTAKAAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
69 PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN
70 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK
71 PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK
72 PUSAT INKUBASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
73 PUSAT INOVASI & PRODUKTIVITI PENTADBIRAN AWAM KAMPUS INDUK
74 PUSAT IPV6 TERMAJU NEGARA (NAV6) KAMPUS INDUK
75 PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK
76 PUSAT ISLAM ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
77 PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK
78 PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV) KAMPUS INDUK
79 PUSAT KAJIAN SAMUDERA & PANTAI KAMPUS INDUK
80 PUSAT KEPAKARAN SERANTAU (RCE) KAMPUS INDUK
81 PUSAT KEUSAHAWANAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
82 PUSAT KOLABORATIF INDUSTRI KAMPUS INDUK
83 PUSAT KUALITI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
84 PUSAT MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM KAMPUS INDUK
85 PUSAT MOBILITI DAN KOLABORASI ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
86 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (CDAE) KAMPUS INDUK
87 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
88 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN RISIKO KAMPUS INDUK
89 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
90 PUSAT PEMINDAHAN ILMU KAMPUS INDUK
91 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA BOLEH BAHARU, KECEKAPAN TENAGA DAN TEKNOLOGI HIJAU (CETREE) KAMPUS INDUK
92 PUSAT PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
93 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN KAMPUS INDUK
94 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
95 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
96 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK
97 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK
98 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA KAMPUS KEJURUTERAAN
99 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM KAMPUS KEJURUTERAAN
100 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL KAMPUS KEJURUTERAAN
101 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK KAMPUS KEJURUTERAAN
102 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA KAMPUS KEJURUTERAAN
103 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK KAMPUS KEJURUTERAAN
104 PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK
105 PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK
106 PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KAMPUS INDUK
107 PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK
108 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK
109 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK
110 PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK
111 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK
112 PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
113 PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA KAMPUS INDUK
114 PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER KAMPUS INDUK
115 PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK
116 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN
117 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN
118 PUSAT PENGAJIAN SENI KAMPUS INDUK
119 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
120 PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK
121 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK
122 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
123 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
124 PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK
125 PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK
126 PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN KAMPUS INDUK
127 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK
128 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
129 PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
130 PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI DAN SALIRAN BANDAR KAMPUS KEJURUTERAAN
131 PUSAT PENYELIDIKAN SAINS DAN KEJURUTERAAN (SERC) KAMPUS KEJURUTERAAN
132 PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER (KANITA) KAMPUS INDUK
133 PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI,KERJAYA DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN KAMPUS INDUK
134 PUSAT PERKHIDMATAN ANALITIKAL TOKSIKOLOGI TERMAJU (CAATS) KAMPUS INDUK
135 PUSAT PERKHIDMATAN DAN PENYELIDIKAN NEUROSAINS KAMPUS KESIHATAN
136 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
137 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (PPPU) KAMPUS INDUK
138 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS KEJURUTERAAN KAMPUS KEJURUTERAAN
139 PUSAT RACUN NEGARA KAMPUS INDUK
140 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK
141 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
142 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
143 PUSAT REKABENTUK MIKROELEKTRONIK NEGARA KAMPUS KEJURUTERAAN
144 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK
145 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) KAMPUS INDUK
146 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) - KELANTAN KAMPUS KESIHATAN
147 PUSAT STANDARDISASI HERBA KAMPUS INDUK
148 PUSAT SUKAN DAN REKREASI KAMPUS INDUK
149 PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA KAMPUS INDUK
150 PUSAT TRANSFORMASI INSAN KAMPUS INDUK
151 PUSAT TRANSFORMASI INSAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
152 PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK
153 SEKRETARIAT KEARIFAN TEMPATAN KAMPUS INDUK
154 TAMAN REKREASI USM KAMPUS INDUK
155 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA UNIVERSITI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
156 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
157 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI (IPPT) KAMPUS INDUK
158 UNIT KESIHATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
159 UNIT KUALITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
160 UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK
161 UNIT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
162 USM-NUT GIGAKU TECHNO PARK KAMPUS INDUK
163 YAYASAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK

Login Admin Senarai Admin