Staf/Lokasi P.Pengajian/PTJ

Bil Pusat Tanggungjawab Kampus
1 BAHAGIAN AKADEMIK & ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
2 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK
3 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
4 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
5 BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK
6 BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
7 BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK KAMPUS INDUK
8 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK
9 BAHAGIAN SUMBER MANUSIA KAMPUS INDUK
10 CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR KAMPUS INDUK
11 CANSELORI - PEJABAT PERUNDANGAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
12 CANSELORI - UNIT AUDIT DALAM KAMPUS INDUK
13 DESASISWA AMAN DAMAI KAMPUS INDUK
14 DESASISWA BAKTI FAJAR PERMAI & PETAS KAMPUS INDUK
15 DESASISWA CAHAYA GEMILANG HARAPAN KAMPUS INDUK
16 DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK
17 DESASISWA INDAH KEMBARA KAMPUS INDUK
18 DESASISWA JAYA LEMBARAN UTAMA KAMPUS KEJURUTERAAN
19 DESASISWA LEMBARAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
20 DESASISWA MURNI NURANI KAMPUS KESIHATAN
21 DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK
22 DESASISWA SAUJANA KAMPUS INDUK
23 DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK
24 DEWAN BUDAYA KAMPUS INDUK
25 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN
26 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK
27 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK
28 INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK
29 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK
30 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
31 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK
32 JABATAN BENDAHARI KAMPUS INDUK
33 JABATAN BENDAHARI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
34 JABATAN BENDAHARI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
35 JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK
36 JABATAN KESELAMATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
37 JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
38 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI KAMPUS INDUK
39 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
40 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
41 JABATAN PENDAFTAR ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
42 JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
43 KAMPUS SAINS@USM KAMPUS INDUK
44 MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH KAMPUS INDUK
45 PEJABAT OMBUDSMAN KAMPUS INDUK
46 PEJABAT PENDAFTAR KAMPUS INDUK
47 PEJABAT PENGARAH ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
48 PEJABAT PENGARAH KAMPUS ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
49 PEJABAT PENGURUSAN DAN KREATIVITI PENYELIDIKAN (RCMO) KAMPUS INDUK
50 PEJABAT PENGURUSAN DAN KREATIVITI PENYELIDIKAN (RCMO) KK KAMPUS KESIHATAN
51 PEJABAT PENGURUSAN MAKMAL BERPUSAT (PPMB) KAMPUS INDUK
52 PERPUSTAKAAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
53 PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN
54 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK
55 PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK
56 PUSAT INKUBASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
57 PUSAT INOVASI DAN PERUNDINGAN KAMPUS INDUK
58 PUSAT IPV6 TERMAJU NEGARA (NAV6) KAMPUS INDUK
59 PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK
60 PUSAT ISLAM ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
61 PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK
62 PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV) KAMPUS INDUK
63 PUSAT KAJIAN SAMUDERA & PANTAI KAMPUS INDUK
64 PUSAT KOLABORATIF INDUSTRI KAMPUS INDUK
65 PUSAT KUALITI AKADEMIK UNIVERSITI KAMPUS INDUK
66 PUSAT MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM KAMPUS INDUK
67 PUSAT MOBILITI DAN KOLABORASI ANTARABANGSA (IMCC) KAMPUS INDUK
68 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KAMPUS INDUK
69 PUSAT PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
70 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN KAMPUS INDUK
71 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
72 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
73 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK
74 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK
75 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA KAMPUS KEJURUTERAAN
76 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM KAMPUS KEJURUTERAAN
77 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL KAMPUS KEJURUTERAAN
78 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK KAMPUS KEJURUTERAAN
79 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA KAMPUS KEJURUTERAAN
80 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK KAMPUS KEJURUTERAAN
81 PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK
82 PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK
83 PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KAMPUS INDUK
84 PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK
85 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK
86 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK
87 PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK
88 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK
89 PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
90 PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA KAMPUS INDUK
91 PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER KAMPUS INDUK
92 PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK
93 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN
94 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN
95 PUSAT PENGAJIAN SENI KAMPUS INDUK
96 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
97 PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK
98 PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK
99 PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
100 PUSAT PENGETAHUAN, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
101 PUSAT PENGURUSAN BENCANA (NERVE CENTRE) KAMPUS INDUK
102 PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK
103 PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK
104 PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN KAMPUS INDUK
105 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK
106 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
107 PUSAT PENYELIDIKAN DASAR KAMPUS INDUK
108 PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI DAN SALIRAN BANDAR KAMPUS KEJURUTERAAN
109 PUSAT PENYELIDIKAN SAINS DAN KEJURUTERAAN (SERC) KAMPUS KEJURUTERAAN
110 PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER (KANITA) KAMPUS INDUK
111 PUSAT PERANCANGAN INSTITUSI DAN STRATEGIK KAMPUS INDUK
112 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
113 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (PPPU) KAMPUS INDUK
114 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS KEJURUTERAAN KAMPUS KEJURUTERAAN
115 PUSAT RACUN NEGARA KAMPUS INDUK
116 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK
117 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
118 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
119 PUSAT REKABENTUK MIKROELEKTRONIK NEGARA KAMPUS KEJURUTERAAN
120 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK
121 PUSAT SUKAN DAN REKREASI KAMPUS INDUK
122 PUSAT SWA-AKREDITASI (PSA) KAMPUS KEJURUTERAAN
123 PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA KAMPUS INDUK
124 PUSAT TRANSFORMASI INSAN KAMPUS INDUK
125 PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK
126 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
127 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
128 UNIT KESIHATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN

Login Admin Senarai Admin