Staf/Lokasi P.Pengajian/PTJ

Bil Pusat Tanggungjawab Kampus
1 BAHAGIAN AKADEMIK & ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
2 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK
3 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
4 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
5 BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK
6 BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
7 BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
8 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK
9 CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR KAMPUS INDUK
10 CANSELORI - PEJABAT PERUNDANGAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
11 CANSELORI - UNIT AUDIT DALAM KAMPUS INDUK
12 DESASISWA AMAN DAMAI KAMPUS INDUK
13 DESASISWA AMAN DAMAI & DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK
14 DESASISWA BAKTI PERMAI KAMPUS INDUK
15 DESASISWA BAKTI PERMAI & DESASISWA CAHAYA GEMILANG KAMPUS INDUK
16 DESASISWA CAHAYA GEMILANG KAMPUS INDUK
17 DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK
18 DESASISWA INDAH KEMBARA KAMPUS INDUK
19 DESASISWA JAYA UTAMA & LEMBARAN KAMPUS KEJURUTERAAN
20 DESASISWA JAYA UTAMA (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
21 DESASISWA LEMBARAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
22 DESASISWA MURNI KAMPUS KESIHATAN
23 DESASISWA NURANI KAMPUS KESIHATAN
24 DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK
25 DESASISWA SAUJANA KAMPUS INDUK
26 DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK
27 DEWAN BUDAYA KAMPUS INDUK
28 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN
29 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KCK) KAMPUS KESIHATAN
30 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
31 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK
32 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK
33 INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK
34 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK
35 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
36 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK
37 JABATAN BENDAHARI KAMPUS INDUK
38 JABATAN BENDAHARI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
39 JABATAN BENDAHARI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
40 JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK
41 JABATAN KESELAMATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
42 JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
43 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET KAMPUS INDUK
44 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET (KCK) KAMPUS KESIHATAN
45 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
46 JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK
47 JABATAN PENDAFTAR ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
48 JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
49 KAMPUS SAINS@USM KAMPUS INDUK
50 MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH KAMPUS INDUK
51 NEXUS MEDICAL AND HEALTH SCIENCES KAMPUS KESIHATAN
52 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
53 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
54 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
55 PEJABAT NEXUS (SAINS) KAMPUS INDUK
56 PEJABAT OMBUDSMAN KAMPUS INDUK
57 PEJABAT OPERASI & KOORDINASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
58 PEJABAT PEMAJUAN USM KAMPUS INDUK
59 PEJABAT PENGARAH ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
60 PEJABAT PENGARAH KAMPUS ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
61 PEJABAT PENGURUSAN DAN KREATIVITI PENYELIDIKAN (RCMO) KAMPUS INDUK
62 PEJABAT PERSATUAN ALUMNI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
63 PEJABAT ZAKAT, WAQAF DAN INFAQ (ZAWAIN) KAMPUS INDUK
64 PELANTAR PENYELIDIKAN KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
65 PERPUSTAKAAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
66 PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN
67 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK
68 PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK
69 PUSAT INKUBASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
70 PUSAT INOVASI & PRODUKTIVITI PENTADBIRAN AWAM KAMPUS INDUK
71 PUSAT INOVASI DAN PERUNDINGAN KAMPUS INDUK
72 PUSAT IPV6 TERMAJU NEGARA (NAV6) KAMPUS INDUK
73 PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK
74 PUSAT ISLAM ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
75 PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK
76 PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV) KAMPUS INDUK
77 PUSAT KAJIAN SAMUDERA & PANTAI KAMPUS INDUK
78 PUSAT KEPAKARAN SERANTAU (RCE) KAMPUS INDUK
79 PUSAT KEUSAHAWANAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
80 PUSAT KOLABORATIF INDUSTRI KAMPUS INDUK
81 PUSAT KUALITI AKADEMIK UNIVERSITI KAMPUS INDUK
82 PUSAT MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM KAMPUS INDUK
83 PUSAT MOBILITI DAN KOLABORASI ANTARABANGSA (IMCC) KAMPUS INDUK
84 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KAMPUS INDUK
85 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
86 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN RISIKO KAMPUS INDUK
87 PUSAT PEMINDAHAN ILMU KAMPUS INDUK
88 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA BOLEH BAHARU, KECEKAPAN TENAGA DAN TEKNOLOGI HIJAU (CETREE) KAMPUS INDUK
89 PUSAT PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
90 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN KAMPUS INDUK
91 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
92 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
93 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK
94 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK
95 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA KAMPUS KEJURUTERAAN
96 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM KAMPUS KEJURUTERAAN
97 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL KAMPUS KEJURUTERAAN
98 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK KAMPUS KEJURUTERAAN
99 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA KAMPUS KEJURUTERAAN
100 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK KAMPUS KEJURUTERAAN
101 PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK
102 PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK
103 PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KAMPUS INDUK
104 PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK
105 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK
106 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK
107 PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK
108 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK
109 PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
110 PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA KAMPUS INDUK
111 PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER KAMPUS INDUK
112 PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK
113 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN
114 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN
115 PUSAT PENGAJIAN SENI KAMPUS INDUK
116 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
117 PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK
118 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK
119 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
120 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
121 PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK
122 PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK
123 PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN KAMPUS INDUK
124 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK
125 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
126 PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
127 PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI DAN SALIRAN BANDAR KAMPUS KEJURUTERAAN
128 PUSAT PENYELIDIKAN SAINS DAN KEJURUTERAAN (SERC) KAMPUS KEJURUTERAAN
129 PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER (KANITA) KAMPUS INDUK
130 PUSAT PERANCANGAN INSTITUSI DAN STRATEGIK KAMPUS INDUK
131 PUSAT PERKHIDMATAN DAN PENYELIDIKAN NEUROSAINS KAMPUS KESIHATAN
132 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
133 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (PPPU) KAMPUS INDUK
134 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS KEJURUTERAAN KAMPUS KEJURUTERAAN
135 PUSAT RACUN NEGARA KAMPUS INDUK
136 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK
137 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
138 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
139 PUSAT REKABENTUK MIKROELEKTRONIK NEGARA KAMPUS KEJURUTERAAN
140 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK
141 PUSAT STANDARDISASI HERBA KAMPUS INDUK
142 PUSAT SUKAN DAN REKREASI KAMPUS INDUK
143 PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA KAMPUS INDUK
144 PUSAT TRANSFORMASI INSAN KAMPUS INDUK
145 PUSAT TRANSFORMASI INSAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
146 PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK
147 SAINS@ALOR SETAR KAMPUS INDUK
148 SEKRETARIAT KEARIFAN TEMPATAN KAMPUS INDUK
149 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA UNIVERSITI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
150 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
151 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI (IPPT) KAMPUS INDUK
152 UNIT KESIHATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
153 UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK

Login Admin Senarai Admin