Staf/Lokasi P.Pengajian/PTJ

Bil Pusat Tanggungjawab Kampus
1 BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK DAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
2 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK
3 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
4 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
5 BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK
6 BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
7 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK
8 CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR KAMPUS INDUK
9 CANSELORI - PEJABAT PERUNDANGAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
10 CANSELORI - UNIT AUDIT DALAM KAMPUS INDUK
11 CRI SAINS HAYAT KAMPUS INDUK
12 DESASISWA AMAN DAMAI KAMPUS INDUK
13 DESASISWA BAKTI PERMAI KAMPUS INDUK
14 DESASISWA CAHAYA GEMILANG KAMPUS INDUK
15 DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK
16 DESASISWA INDAH KEMBARA KAMPUS INDUK
17 DESASISWA JAYA ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
18 DESASISWA JAYA UTAMA (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
19 DESASISWA LEMBARAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
20 DESASISWA MURNI KAMPUS KESIHATAN
21 DESASISWA NURANI KAMPUS KESIHATAN
22 DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK
23 DESASISWA SAUJANA KAMPUS INDUK
24 DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK
25 DESASISWA UTAMA KAMPUS KEJURUTERAAN
26 DEWAN BUDAYA KAMPUS INDUK
27 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN
28 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KCK) KAMPUS KESIHATAN
29 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
30 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK
31 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK
32 INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK
33 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK
34 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
35 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK
36 JABATAN BENDAHARI KAMPUS INDUK
37 JABATAN BENDAHARI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
38 JABATAN BENDAHARI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
39 JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK
40 JABATAN KESELAMATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
41 JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
42 JABATAN PEMBANGUNAN KAMPUS INDUK
43 JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
44 JABATAN PEMBANGUNAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
45 JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK
46 JABATAN PENDAFTAR ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
47 JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
48 KAMPUS SAINS@USM KAMPUS INDUK
49 KELAB JASA BUDI KAMPUS INDUK
50 KUALITI & KECEMERLANGAN KAMPUS INDUK
51 MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH KAMPUS INDUK
52 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
53 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
54 PEJABAT INOVASI & PENGKOMERSILAN KAMPUS INDUK
55 PEJABAT KOLOBRASI ANTARABANGSA UNIVERSITI KAMPUS INDUK
56 PEJABAT KOLOBRASI MASYARAKAT DAN INDUSTRI KAMPUS INDUK
57 PEJABAT KOMUNIKASI STRATEGIK KAMPUS INDUK
58 PEJABAT OMBUDSMAN KAMPUS INDUK
59 PEJABAT OPERASI & KOORDINASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
60 PEJABAT PENGARAH ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
61 PEJABAT PENGARAH KAMPUS ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
62 PELANTAR PENYELIDIKAN KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
63 PERPUSTAKAAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
64 PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN
65 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK
66 PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK
67 PUSAT INKUBASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
68 PUSAT INOVASI & PRODUKTIVITI PENTADBIRAN AWAM KAMPUS INDUK
69 PUSAT IPV6 TERMAJU NEGARA (NAV6) KAMPUS INDUK
70 PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK
71 PUSAT ISLAM ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
72 PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK
73 PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV) KAMPUS INDUK
74 PUSAT KAJIAN SAMUDERA & PANTAI KAMPUS INDUK
75 PUSAT KEPAKARAN SERANTAU (RCE) KAMPUS INDUK
76 PUSAT KEUSAHAWANAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
77 PUSAT KOLABORATIF INDUSTRI KAMPUS INDUK
78 PUSAT KUALITI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
79 PUSAT MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM KAMPUS INDUK
80 PUSAT MOBILITI, INTERNSHIP & PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
81 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (CDAE) KAMPUS INDUK
82 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
83 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN RISIKO KAMPUS INDUK
84 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
85 PUSAT PEMINDAHAN ILMU KAMPUS INDUK
86 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA BOLEH BAHARU, KECEKAPAN TENAGA DAN TEKNOLOGI HIJAU (CETREE) KAMPUS INDUK
87 PUSAT PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
88 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN KAMPUS INDUK
89 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
90 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
91 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK
92 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK
93 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA KAMPUS KEJURUTERAAN
94 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM KAMPUS KEJURUTERAAN
95 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL KAMPUS KEJURUTERAAN
96 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK KAMPUS KEJURUTERAAN
97 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA KAMPUS KEJURUTERAAN
98 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK KAMPUS KEJURUTERAAN
99 PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK
100 PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK
101 PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KAMPUS INDUK
102 PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK
103 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK
104 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK
105 PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK
106 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK
107 PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
108 PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA KAMPUS INDUK
109 PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER KAMPUS INDUK
110 PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK
111 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN
112 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN
113 PUSAT PENGAJIAN SENI KAMPUS INDUK
114 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
115 PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK
116 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK
117 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
118 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
119 PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK
120 PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK
121 PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN KAMPUS INDUK
122 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK
123 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
124 PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
125 PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI DAN SALIRAN BANDAR KAMPUS KEJURUTERAAN
126 PUSAT PENYELIDIKAN SAINS DAN KEJURUTERAAN (SERC) KAMPUS KEJURUTERAAN
127 PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER (KANITA) KAMPUS INDUK
128 PUSAT PERKHIDMATAN ANALITIKAL TOKSIKOLOGI TERMAJU (CAATS) KAMPUS INDUK
129 PUSAT PERKHIDMATAN DAN PENYELIDIKAN NEUROSAINS KAMPUS KESIHATAN
130 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
131 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (PPPU) KAMPUS INDUK
132 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS KEJURUTERAAN KAMPUS KEJURUTERAAN
133 PUSAT RACUN NEGARA KAMPUS INDUK
134 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK
135 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
136 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
137 PUSAT REKABENTUK MIKROELEKTRONIK NEGARA KAMPUS KEJURUTERAAN
138 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK
139 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) KAMPUS INDUK
140 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) - KELANTAN KAMPUS KESIHATAN
141 PUSAT STANDARDISASI HERBA KAMPUS INDUK
142 PUSAT SUKAN DAN REKREASI KAMPUS INDUK
143 PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA KAMPUS INDUK
144 PUSAT TRANSFORMASI INSAN KAMPUS INDUK
145 PUSAT TRANSFORMASI INSAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
146 PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK
147 SEKRETARIAT KEARIFAN TEMPATAN KAMPUS INDUK
148 TAMAN REKREASI USM KAMPUS INDUK
149 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA UNIVERSITI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
150 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
151 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI (IPPT) KAMPUS INDUK
152 UNIT KESIHATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
153 UNIT KUALITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
154 UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK
155 UNIT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
156 USM-NUT GIGAKU TECHNO PARK KAMPUS INDUK
157 YAYASAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK

Login Admin Senarai Admin