Staf/Lokasi P.Pengajian/PTJ

Bil Pusat Tanggungjawab Kampus
1 BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK DAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
2 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK
3 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
4 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
5 BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK
6 BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
7 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK
8 CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR KAMPUS INDUK
9 CANSELORI - PEJABAT PERUNDANGAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
10 CANSELORI - UNIT AUDIT DALAM KAMPUS INDUK
11 DESASISWA AMAN DAMAI KAMPUS INDUK
12 DESASISWA BAKTI PERMAI KAMPUS INDUK
13 DESASISWA CAHAYA GEMILANG KAMPUS INDUK
14 DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK
15 DESASISWA INDAH KEMBARA KAMPUS INDUK
16 DESASISWA JAYA ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
17 DESASISWA JAYA UTAMA & LEMBARAN KAMPUS KEJURUTERAAN
18 DESASISWA JAYA UTAMA (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
19 DESASISWA LEMBARAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
20 DESASISWA MURNI KAMPUS KESIHATAN
21 DESASISWA MURNI NURANI KAMPUS KESIHATAN
22 DESASISWA NURANI KAMPUS KESIHATAN
23 DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK
24 DESASISWA SAUJANA KAMPUS INDUK
25 DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK
26 DESASISWA UTAMA KAMPUS KEJURUTERAAN
27 DEWAN BUDAYA KAMPUS INDUK
28 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN
29 INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA KAMPUS INDUK
30 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KCK) KAMPUS KESIHATAN
31 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
32 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK
33 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK
34 INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK
35 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK
36 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
37 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK
38 JABATAN BENDAHARI KAMPUS INDUK
39 JABATAN BENDAHARI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
40 JABATAN BENDAHARI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
41 JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK
42 JABATAN KESELAMATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
43 JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
44 JABATAN PEMBANGUNAN KAMPUS INDUK
45 JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
46 JABATAN PEMBANGUNAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
47 JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK
48 JABATAN PENDAFTAR ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
49 JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
50 KAMPUS SAINS@USM KAMPUS INDUK
51 MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH KAMPUS INDUK
52 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
53 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
54 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
55 PEJABAT INOVASI & PENGKOMERSILAN KAMPUS INDUK
56 PEJABAT KOLOBRASI ANTARABANGSA UNIVERSITI KAMPUS INDUK
57 PEJABAT KOLOBRASI MASYARAKAT DAN INDUSTRI KAMPUS INDUK
58 PEJABAT OMBUDSMAN KAMPUS INDUK
59 PEJABAT OPERASI & KOORDINASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
60 PEJABAT PENGARAH ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
61 PEJABAT PENGARAH KAMPUS ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
62 PELANTAR PENYELIDIKAN KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
63 PERPUSTAKAAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
64 PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN
65 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK
66 PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK
67 PUSAT INKUBASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
68 PUSAT INOVASI & PRODUKTIVITI PENTADBIRAN AWAM KAMPUS INDUK
69 PUSAT IPV6 TERMAJU NEGARA (NAV6) KAMPUS INDUK
70 PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK
71 PUSAT ISLAM ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
72 PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK
73 PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV) KAMPUS INDUK
74 PUSAT KAJIAN SAMUDERA & PANTAI KAMPUS INDUK
75 PUSAT KEUSAHAWANAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
76 PUSAT KOLABORATIF INDUSTRI KAMPUS INDUK
77 PUSAT KUALITI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
78 PUSAT MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM KAMPUS INDUK
79 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (CDAE) KAMPUS INDUK
80 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
81 PUSAT PEMINDAHAN ILMU KAMPUS INDUK
82 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA BOLEH BAHARU, KECEKAPAN TENAGA DAN TEKNOLOGI HIJAU (CETREE) KAMPUS INDUK
83 PUSAT PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
84 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN KAMPUS INDUK
85 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
86 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
87 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK
88 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK
89 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA KAMPUS KEJURUTERAAN
90 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM KAMPUS KEJURUTERAAN
91 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL KAMPUS KEJURUTERAAN
92 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK KAMPUS KEJURUTERAAN
93 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA KAMPUS KEJURUTERAAN
94 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK KAMPUS KEJURUTERAAN
95 PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK
96 PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK
97 PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KAMPUS INDUK
98 PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK
99 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK
100 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK
101 PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK
102 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK
103 PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
104 PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA KAMPUS INDUK
105 PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER KAMPUS INDUK
106 PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK
107 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN
108 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN
109 PUSAT PENGAJIAN SENI KAMPUS INDUK
110 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
111 PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK
112 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK
113 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
114 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
115 PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK
116 PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK
117 PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN KAMPUS INDUK
118 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
119 PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
120 PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI DAN SALIRAN BANDAR KAMPUS KEJURUTERAAN
121 PUSAT PENYELIDIKAN SAINS DAN KEJURUTERAAN (SERC) KAMPUS KEJURUTERAAN
122 PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER (KANITA) KAMPUS INDUK
123 PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI,KERJAYA DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN KAMPUS INDUK
124 PUSAT PERKHIDMATAN ANALITIKAL TOKSIKOLOGI TERMAJU (CAATS) KAMPUS INDUK
125 PUSAT PERKHIDMATAN DAN PENYELIDIKAN NEUROSAINS KAMPUS KESIHATAN
126 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
127 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (PPPU) KAMPUS INDUK
128 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS KEJURUTERAAN KAMPUS KEJURUTERAAN
129 PUSAT RACUN NEGARA KAMPUS INDUK
130 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK
131 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
132 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
133 PUSAT REKABENTUK MIKROELEKTRONIK NEGARA KAMPUS KEJURUTERAAN
134 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK
135 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) KAMPUS INDUK
136 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) - KELANTAN KAMPUS KESIHATAN
137 PUSAT SUKAN DAN REKREASI KAMPUS INDUK
138 PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA KAMPUS INDUK
139 PUSAT TRANSFORMASI INSAN KAMPUS INDUK
140 PUSAT TRANSFORMASI INSAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
141 PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK
142 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA UNIVERSITI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
143 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
144 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI (IPPT) KAMPUS INDUK
145 UNIT KESIHATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
146 UNIT KUALITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
147 UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK
148 YAYASAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK

Login Admin Senarai Admin