Staf/Lokasi P.Pengajian/PTJ

Bil Pusat Tanggungjawab Kampus
1 BAHAGIAN AKADEMIK & ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
2 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK
3 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
4 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
5 BAHAGIAN KELESTARIAN DAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
6 BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
7 BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK KAMPUS INDUK
8 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK
9 BAHAGIAN SUMBER MANUSIA KAMPUS INDUK
10 CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR KAMPUS INDUK
11 CANSELORI - PEJABAT PERUNDANGAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
12 CANSELORI - UNIT AUDIT DALAM KAMPUS INDUK
13 DESASISWA AMAN DAMAI KAMPUS INDUK
14 DESASISWA BAKTI FAJAR PERMAI & PETAS KAMPUS INDUK
15 DESASISWA CAHAYA GEMILANG HARAPAN KAMPUS INDUK
16 DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK
17 DESASISWA INDAH KEMBARA KAMPUS INDUK
18 DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK
19 DESASISWA SAUJANA KAMPUS INDUK
20 DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK
21 DEWAN BUDAYA KAMPUS INDUK
22 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN
23 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK
24 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK
25 INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK
26 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK
27 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
28 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK
29 JABATAN BENDAHARI KAMPUS INDUK
30 JABATAN BENDAHARI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
31 JABATAN BENDAHARI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
32 JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK
33 JABATAN KESELAMATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
34 JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
35 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET KAMPUS INDUK
36 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET (KCK) KAMPUS KESIHATAN
37 JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
38 JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK
39 JABATAN PENDAFTAR ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
40 JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
41 KAMPUS SAINS@USM KAMPUS INDUK
42 MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH KAMPUS INDUK
43 PEJABAT OMBUDSMAN KAMPUS INDUK
44 PEJABAT PENDAFTAR KAMPUS INDUK
45 PEJABAT PENGARAH ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
46 PEJABAT PENGARAH KAMPUS ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
47 PEJABAT PENGURUSAN DAN KREATIVITI PENYELIDIKAN (RCMO) KAMPUS INDUK
48 PERPUSTAKAAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
49 PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN
50 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK
51 PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK
52 PUSAT INKUBASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
53 PUSAT INOVASI & PRODUKTIVITI PENTADBIRAN AWAM KAMPUS INDUK
54 PUSAT INOVASI DAN PERUNDINGAN KAMPUS INDUK
55 PUSAT IPV6 TERMAJU NEGARA (NAV6) KAMPUS INDUK
56 PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK
57 PUSAT ISLAM ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
58 PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK
59 PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV) KAMPUS INDUK
60 PUSAT KAJIAN SAMUDERA & PANTAI KAMPUS INDUK
61 PUSAT KOLABORATIF INDUSTRI KAMPUS INDUK
62 PUSAT KUALITI AKADEMIK UNIVERSITI KAMPUS INDUK
63 PUSAT MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM KAMPUS INDUK
64 PUSAT MOBILITI DAN KOLABORASI ANTARABANGSA (IMCC) KAMPUS INDUK
65 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK KAMPUS INDUK
66 PUSAT PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
67 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN KAMPUS INDUK
68 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
69 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
70 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK
71 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK
72 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA KAMPUS KEJURUTERAAN
73 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM KAMPUS KEJURUTERAAN
74 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL KAMPUS KEJURUTERAAN
75 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK KAMPUS KEJURUTERAAN
76 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA KAMPUS KEJURUTERAAN
77 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK KAMPUS KEJURUTERAAN
78 PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK
79 PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK
80 PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KAMPUS INDUK
81 PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK
82 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK
83 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK
84 PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK
85 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK
86 PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
87 PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA KAMPUS INDUK
88 PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER KAMPUS INDUK
89 PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK
90 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN
91 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN
92 PUSAT PENGAJIAN SENI KAMPUS INDUK
93 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
94 PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK
95 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK
96 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
97 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
98 PUSAT PENGURUSAN BENCANA (NERVE CENTRE) KAMPUS INDUK
99 PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK
100 PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK
101 PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN KAMPUS INDUK
102 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK
103 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
104 PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
105 PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI DAN SALIRAN BANDAR KAMPUS KEJURUTERAAN
106 PUSAT PENYELIDIKAN SAINS DAN KEJURUTERAAN (SERC) KAMPUS KEJURUTERAAN
107 PUSAT PERANCANGAN INSTITUSI DAN STRATEGIK KAMPUS INDUK
108 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
109 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (PPPU) KAMPUS INDUK
110 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS KEJURUTERAAN KAMPUS KEJURUTERAAN
111 PUSAT RACUN NEGARA KAMPUS INDUK
112 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK
113 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
114 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
115 PUSAT REKABENTUK MIKROELEKTRONIK NEGARA KAMPUS KEJURUTERAAN
116 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK
117 PUSAT SUKAN DAN REKREASI KAMPUS INDUK
118 PUSAT SWA-AKREDITASI (PSA) KAMPUS KEJURUTERAAN
119 PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA KAMPUS INDUK
120 PUSAT TRANSFORMASI INSAN KAMPUS INDUK
121 PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK
122 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
123 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
124 UNIT KESIHATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN

Login Admin Senarai Admin