Staf/Lokasi P.Pengajian/PTJ

Bil Pusat Tanggungjawab Kampus
1 BAHAGIAN AKADEMIK & ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
2 BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK DAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
3 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK
4 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
5 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
6 BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK
7 BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
8 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK
9 CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR KAMPUS INDUK
10 CANSELORI - PEJABAT PERUNDANGAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
11 CANSELORI - UNIT AUDIT DALAM KAMPUS INDUK
12 CRI SAINS HAYAT KAMPUS INDUK
13 DESASISWA AMAN DAMAI KAMPUS INDUK
14 DESASISWA BAKTI PERMAI KAMPUS INDUK
15 DESASISWA CAHAYA GEMILANG KAMPUS INDUK
16 DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK
17 DESASISWA INDAH KEMBARA KAMPUS INDUK
18 DESASISWA JAYA ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
19 DESASISWA JAYA UTAMA (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
20 DESASISWA LEMBARAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
21 DESASISWA MURNI KAMPUS KESIHATAN
22 DESASISWA NURANI KAMPUS KESIHATAN
23 DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK
24 DESASISWA SAUJANA KAMPUS INDUK
25 DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK
26 DESASISWA UTAMA KAMPUS KEJURUTERAAN
27 DEWAN BUDAYA KAMPUS INDUK
28 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN
29 INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA KAMPUS INDUK
30 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KCK) KAMPUS KESIHATAN
31 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
32 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK
33 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK
34 INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK
35 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK
36 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
37 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK
38 JABATAN BENDAHARI KAMPUS INDUK
39 JABATAN BENDAHARI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
40 JABATAN BENDAHARI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
41 JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK
42 JABATAN KESELAMATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
43 JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
44 JABATAN PEMBANGUNAN KAMPUS INDUK
45 JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
46 JABATAN PEMBANGUNAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
47 JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK
48 JABATAN PENDAFTAR ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
49 JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
50 KAMPUS SAINS@USM KAMPUS INDUK
51 KELAB JASA BUDI KAMPUS INDUK
52 KUALITI & KECEMERLANGAN KAMPUS INDUK
53 MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH KAMPUS INDUK
54 NEXUS ENGINEERING KAMPUS KEJURUTERAAN
55 NEXUS LIFE SCIENCES KAMPUS INDUK
56 NEXUS MEDICAL AND HEALTH SCIENCES KAMPUS KESIHATAN
57 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
58 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
59 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
60 PEJABAT INOVASI & PENGKOMERSILAN KAMPUS INDUK
61 PEJABAT KOLOBRASI ANTARABANGSA UNIVERSITI KAMPUS INDUK
62 PEJABAT KOLOBRASI MASYARAKAT DAN INDUSTRI KAMPUS INDUK
63 PEJABAT KOMUNIKASI STRATEGIK KAMPUS INDUK
64 PEJABAT NEXUS (SAINS) KAMPUS INDUK
65 PEJABAT OMBUDSMAN KAMPUS INDUK
66 PEJABAT OPERASI & KOORDINASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
67 PEJABAT PENGARAH ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
68 PEJABAT PENGARAH KAMPUS ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
69 PEJABAT PENGURUSAN DAN KREATIVITI PENYELIDIKAN (RCMO) KAMPUS INDUK
70 PELANTAR PENYELIDIKAN KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
71 PERPUSTAKAAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
72 PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN
73 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK
74 PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK
75 PUSAT INKUBASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
76 PUSAT INOVASI & PRODUKTIVITI PENTADBIRAN AWAM KAMPUS INDUK
77 PUSAT IPV6 TERMAJU NEGARA (NAV6) KAMPUS INDUK
78 PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK
79 PUSAT ISLAM ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
80 PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK
81 PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV) KAMPUS INDUK
82 PUSAT KAJIAN SAMUDERA & PANTAI KAMPUS INDUK
83 PUSAT KEPAKARAN SERANTAU (RCE) KAMPUS INDUK
84 PUSAT KEUSAHAWANAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
85 PUSAT KOLABORATIF INDUSTRI KAMPUS INDUK
86 PUSAT KUALITI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
87 PUSAT MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM KAMPUS INDUK
88 PUSAT MOBILITI DAN KOLABORASI ANTARABANGSA (IMCC) KAMPUS INDUK
89 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (CDAE) KAMPUS INDUK
90 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
91 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN RISIKO KAMPUS INDUK
92 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
93 PUSAT PEMINDAHAN ILMU KAMPUS INDUK
94 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA BOLEH BAHARU, KECEKAPAN TENAGA DAN TEKNOLOGI HIJAU (CETREE) KAMPUS INDUK
95 PUSAT PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
96 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN KAMPUS INDUK
97 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
98 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
99 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK
100 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK
101 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA KAMPUS KEJURUTERAAN
102 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM KAMPUS KEJURUTERAAN
103 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL KAMPUS KEJURUTERAAN
104 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK KAMPUS KEJURUTERAAN
105 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA KAMPUS KEJURUTERAAN
106 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK KAMPUS KEJURUTERAAN
107 PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK
108 PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK
109 PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KAMPUS INDUK
110 PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK
111 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK
112 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK
113 PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK
114 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK
115 PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
116 PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA KAMPUS INDUK
117 PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER KAMPUS INDUK
118 PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK
119 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN
120 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN
121 PUSAT PENGAJIAN SENI KAMPUS INDUK
122 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
123 PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK
124 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK
125 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
126 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
127 PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK
128 PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK
129 PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN KAMPUS INDUK
130 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK
131 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
132 PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
133 PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI DAN SALIRAN BANDAR KAMPUS KEJURUTERAAN
134 PUSAT PENYELIDIKAN SAINS DAN KEJURUTERAAN (SERC) KAMPUS KEJURUTERAAN
135 PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER (KANITA) KAMPUS INDUK
136 PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI,KERJAYA DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN KAMPUS INDUK
137 PUSAT PERKHIDMATAN ANALITIKAL TOKSIKOLOGI TERMAJU (CAATS) KAMPUS INDUK
138 PUSAT PERKHIDMATAN DAN PENYELIDIKAN NEUROSAINS KAMPUS KESIHATAN
139 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
140 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (PPPU) KAMPUS INDUK
141 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS KEJURUTERAAN KAMPUS KEJURUTERAAN
142 PUSAT RACUN NEGARA KAMPUS INDUK
143 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK
144 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
145 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
146 PUSAT REKABENTUK MIKROELEKTRONIK NEGARA KAMPUS KEJURUTERAAN
147 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK
148 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) KAMPUS INDUK
149 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) - KELANTAN KAMPUS KESIHATAN
150 PUSAT STANDARDISASI HERBA KAMPUS INDUK
151 PUSAT SUKAN DAN REKREASI KAMPUS INDUK
152 PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA KAMPUS INDUK
153 PUSAT TRANSFORMASI INSAN KAMPUS INDUK
154 PUSAT TRANSFORMASI INSAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
155 PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK
156 SEKRETARIAT KEARIFAN TEMPATAN KAMPUS INDUK
157 TAMAN REKREASI USM KAMPUS INDUK
158 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA UNIVERSITI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
159 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
160 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI (IPPT) KAMPUS INDUK
161 UNIT KESIHATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
162 UNIT KUALITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
163 UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK
164 USM-NUT GIGAKU TECHNO PARK KAMPUS INDUK
165 YAYASAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK

Login Admin Senarai Admin