Staf/Lokasi P.Pengajian/PTJ

Bil Pusat Tanggungjawab Kampus
1 BAHAGIAN AKADEMIK & ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
2 BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK DAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
3 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI KAMPUS INDUK
4 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
5 BAHAGIAN HAL EHWAL PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
6 BAHAGIAN JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT KAMPUS INDUK
7 BAHAGIAN PEMBANGUNAN INSTITUSI KAMPUS INDUK
8 BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI KAMPUS INDUK
9 CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR KAMPUS INDUK
10 CANSELORI - PEJABAT PERUNDANGAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
11 CANSELORI - UNIT AUDIT DALAM KAMPUS INDUK
12 CRI SAINS HAYAT KAMPUS INDUK
13 DESASISWA AMAN DAMAI KAMPUS INDUK
14 DESASISWA BAKTI PERMAI KAMPUS INDUK
15 DESASISWA CAHAYA GEMILANG KAMPUS INDUK
16 DESASISWA FAJAR HARAPAN KAMPUS INDUK
17 DESASISWA INDAH KEMBARA KAMPUS INDUK
18 DESASISWA JAYA ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
19 DESASISWA JAYA UTAMA (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
20 DESASISWA LEMBARAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
21 DESASISWA MURNI KAMPUS KESIHATAN
22 DESASISWA NURANI KAMPUS KESIHATAN
23 DESASISWA RESTU KAMPUS INDUK
24 DESASISWA SAUJANA KAMPUS INDUK
25 DESASISWA TEKUN KAMPUS INDUK
26 DESASISWA UTAMA KAMPUS KEJURUTERAAN
27 DEWAN BUDAYA KAMPUS INDUK
28 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS KESIHATAN
29 INSTITUT FARMASEUTIKAL DAN NUTRASEUTIKAL MALAYSIA KAMPUS INDUK
30 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KCK) KAMPUS KESIHATAN
31 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
32 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM KAMPUS INDUK
33 INSTITUT PENYELIDIKAN DAN TEKNOLOGI NANO OPTOELEKTRONIK (INOR) KAMPUS INDUK
34 INSTITUT PENYELIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA KAMPUS INDUK
35 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL KAMPUS INDUK
36 INSTITUT PENYELIDIKAN PERUBATAN MOLEKUL ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
37 INSTITUT PERUBATAN DAN PERGIGIAN TERMAJU KAMPUS INDUK
38 JABATAN BENDAHARI KAMPUS INDUK
39 JABATAN BENDAHARI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
40 JABATAN BENDAHARI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
41 JABATAN KESELAMATAN KAMPUS INDUK
42 JABATAN KESELAMATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
43 JABATAN KESELAMATAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
44 JABATAN PEMBANGUNAN KAMPUS INDUK
45 JABATAN PEMBANGUNAN ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
46 JABATAN PEMBANGUNAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
47 JABATAN PENDAFTAR KAMPUS INDUK
48 JABATAN PENDAFTAR ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
49 JABATAN PENDAFTAR ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
50 KAMPUS SAINS@USM KAMPUS INDUK
51 KELAB JASA BUDI KAMPUS INDUK
52 KUALITI & KECEMERLANGAN KAMPUS INDUK
53 MUZIUM & GALERI TUANKU FAUZIAH KAMPUS INDUK
54 NEXUS ENGINEERING KAMPUS KEJURUTERAAN
55 NEXUS MEDICAL AND HEALTH SCIENCES KAMPUS KESIHATAN
56 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
57 PEJABAT ASET DAN OPERASI UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
58 PEJABAT INOVASI & PENGKOMERSILAN KAMPUS INDUK
59 PEJABAT KOLOBRASI ANTARABANGSA UNIVERSITI KAMPUS INDUK
60 PEJABAT KOLOBRASI MASYARAKAT DAN INDUSTRI KAMPUS INDUK
61 PEJABAT KOMUNIKASI STRATEGIK KAMPUS INDUK
62 PEJABAT OMBUDSMAN KAMPUS INDUK
63 PEJABAT OPERASI & KOORDINASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
64 PEJABAT PENGARAH ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
65 PEJABAT PENGARAH KAMPUS ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
66 PELANTAR PENYELIDIKAN KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
67 PERPUSTAKAAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
68 PERPUSTAKAAN HAMDAN TAHIR KAMPUS KESIHATAN
69 PERPUSTAKAAN HAMZAH SENDUT KAMPUS INDUK
70 PUSAT BIOLOGI KIMIA KAMPUS INDUK
71 PUSAT INKUBASI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
72 PUSAT INOVASI & PRODUKTIVITI PENTADBIRAN AWAM KAMPUS INDUK
73 PUSAT IPV6 TERMAJU NEGARA (NAV6) KAMPUS INDUK
74 PUSAT ISLAM KAMPUS INDUK
75 PUSAT ISLAM ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
76 PUSAT KAJIAN KELESTARIAN GLOBAL KAMPUS INDUK
77 PUSAT KAJIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM (ISDEV) KAMPUS INDUK
78 PUSAT KAJIAN SAMUDERA & PANTAI KAMPUS INDUK
79 PUSAT KEPAKARAN SERANTAU (RCE) KAMPUS INDUK
80 PUSAT KEUSAHAWANAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
81 PUSAT KOLABORATIF INDUSTRI KAMPUS INDUK
82 PUSAT KUALITI UNIVERSITI KAMPUS INDUK
83 PUSAT MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM KAMPUS INDUK
84 PUSAT MOBILITI, INTERNSHIP & PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
85 PUSAT PEMBANGUNAN KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (CDAE) KAMPUS INDUK
86 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
87 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN RISIKO KAMPUS INDUK
88 PUSAT PEMBANGUNAN PERNIAGAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
89 PUSAT PEMINDAHAN ILMU KAMPUS INDUK
90 PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN TENAGA BOLEH BAHARU, KECEKAPAN TENAGA DAN TEKNOLOGI HIJAU (CETREE) KAMPUS INDUK
91 PUSAT PENERBIT UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK
92 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN KAMPUS INDUK
93 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
94 PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI & TERJEMAHAN (KEJ) KAMPUS KEJURUTERAAN
95 PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN KAMPUS INDUK
96 PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN KAMPUS INDUK
97 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA KAMPUS KEJURUTERAAN
98 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM KAMPUS KEJURUTERAAN
99 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL KAMPUS KEJURUTERAAN
100 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK KAMPUS KEJURUTERAAN
101 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA KAMPUS KEJURUTERAAN
102 PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK KAMPUS KEJURUTERAAN
103 PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI KAMPUS INDUK
104 PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH KAMPUS INDUK
105 PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN KAMPUS INDUK
106 PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN BANGUNAN DAN PERANCANGAN KAMPUS INDUK
107 PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI KAMPUS INDUK
108 PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK KAMPUS INDUK
109 PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT KAMPUS INDUK
110 PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN KAMPUS INDUK
111 PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN KAMPUS KESIHATAN
112 PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA KAMPUS INDUK
113 PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER KAMPUS INDUK
114 PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK KAMPUS INDUK
115 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN KAMPUS KESIHATAN
116 PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN KAMPUS KESIHATAN
117 PUSAT PENGAJIAN SENI KAMPUS INDUK
118 PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN KAMPUS INDUK
119 PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI KAMPUS INDUK
120 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI KAMPUS INDUK
121 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
122 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI ( KESIHATAN ) KAMPUS KESIHATAN
123 PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI GLOBAL KAMPUS INDUK
124 PUSAT PENYELIDIKAN BIOKIMIA ANALISIS (ABRC) KAMPUS INDUK
125 PUSAT PENYELIDIKAN DADAH DAN UBAT-UBATAN KAMPUS INDUK
126 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN KAMPUS INDUK
127 PUSAT PENYELIDIKAN DAN PERKHIDMATAN HAIWAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
128 PUSAT PENYELIDIKAN DASAR DAN KAJIAN ANTARABANGSA KAMPUS INDUK
129 PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI DAN SALIRAN BANDAR KAMPUS KEJURUTERAAN
130 PUSAT PENYELIDIKAN SAINS DAN KEJURUTERAAN (SERC) KAMPUS KEJURUTERAAN
131 PUSAT PENYELIDIKAN WANITA DAN GENDER (KANITA) KAMPUS INDUK
132 PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI,KERJAYA DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN KAMPUS INDUK
133 PUSAT PERKHIDMATAN ANALITIKAL TOKSIKOLOGI TERMAJU (CAATS) KAMPUS INDUK
134 PUSAT PERKHIDMATAN DAN PENYELIDIKAN NEUROSAINS KAMPUS KESIHATAN
135 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
136 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI (PPPU) KAMPUS INDUK
137 PUSAT PERUMAHAN DAN PENGINAPAN UNIVERSITI KAMPUS KEJURUTERAAN KAMPUS KEJURUTERAAN
138 PUSAT RACUN NEGARA KAMPUS INDUK
139 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM KAMPUS INDUK
140 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KEJURUTERAAN) KAMPUS KEJURUTERAAN
141 PUSAT RANCANGAN KOKURIKULUM (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
142 PUSAT REKABENTUK MIKROELEKTRONIK NEGARA KAMPUS KEJURUTERAAN
143 PUSAT SEJAHTERA ( PUSAT PERUBATAN DAN PERGIGIAN ) KAMPUS INDUK
144 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) KAMPUS INDUK
145 PUSAT SENI REKA KREATIF (CDH) - KELANTAN KAMPUS KESIHATAN
146 PUSAT STANDARDISASI HERBA KAMPUS INDUK
147 PUSAT SUKAN DAN REKREASI KAMPUS INDUK
148 PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN DAN MULTIMEDIA KAMPUS INDUK
149 PUSAT TRANSFORMASI INSAN KAMPUS INDUK
150 PUSAT TRANSFORMASI INSAN (KCK) KAMPUS KESIHATAN
151 PUSAT USAHASAMA KECEMERLANGAN REKABENTUK MIKROELEKTRONIK (CEDEC) KAMPUS INDUK
152 SEKRETARIAT KEARIFAN TEMPATAN KAMPUS INDUK
153 TAMAN REKREASI USM KAMPUS INDUK
154 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA UNIVERSITI ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
155 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI KAMPUS INDUK
156 UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN UNIVERSITI (IPPT) KAMPUS INDUK
157 UNIT KESIHATAN ( KEJURUTERAAN ) KAMPUS KEJURUTERAAN
158 UNIT KUALITI (KESIHATAN) KAMPUS KESIHATAN
159 UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR KAMPUS INDUK
160 USM-NUT GIGAKU TECHNO PARK KAMPUS INDUK
161 YAYASAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA KAMPUS INDUK

Login Admin Senarai Admin